Temaanalyser

SMVdanmark udarbejder løbende analyser, der kaster lys over vilkår og problemstillinger, der påvirker landets SMV'er. Her kan du downloade SMVdanmarks temaanalyser.

SMVdanmark gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt ca. 2200 medlemmer, der har tilmeldt sig SMVdanmarks analysepanel. Virksomhederne beskæftiger sig inden for byggeri, mindre industri, butikshåndværk, autoreparation og servicefag. 

Der spørges til emner af særlig erhvervspolitisk relevans. På baggrund af disse undersøgelser udarbejder SMVdanmark en række temaanalyser, som du finder på denne side. 

Hovedpointer fra seneste tema: Klimamål

58 pct. mener, at regeringens CO2-mål er vigtige
36 pct. har en udfordring med, at kunder efterspørger prisbilligt frem for klimavenligt
25 pct. mangler viden og rådgivning om klimavenlige muligheder

Klimamål

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens klimamål / januar 2020

Sygedagpenge

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens sygedagpenge / november 2019

Mangel på kval. arbejdskraft

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens mangel på kval. arbejdskraft / august 2019

Mangel på arbejdskraft

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens mangel på arbejdskraft / august 2018

Erhvervsfremme

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'ernes brug af erhvervsfremme / juli 2018

Ferie og arbejdstid

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'ernes ferie- og arbejdstid / juni 2018

BoligJobordning

Læs SMVdanmarks temaanalyse om BoligJobordningen / juni 2018

Betalingsanalyse

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens betalinger / august 2018

Kvalificeret arbejdskraft

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens kvalificeret arbejdskraft / august 2018

Ejerskifte

Læs SMVdanmarks temaanalyse om SMV'erens ejerskifte / august 2018