Skattepolitik

SMVdanmark arbejder for at skabe bedre og gennemsigtige regler for beskatning.

Målrettet skattepolitik

SMVdanmark arbejder for at skabe bedre regler for beskatning. Mere tekst Mere tekst  Mere tekst  Mere tekst  Mere tekst . Det arbejde har flere mål.

Herunder kan du læse, hvad vi mener:

Lavere skat på arbejde

For det første skal lavere skat på at arbejde være med til at skabe større udbud af arbejdskraft og sikre en fornuftig udvikling i de små og mellemstore virksomheders omkostninger.

Rimelig erhvervsbeskatning

For det andet skal erhvervsbeskatningen også være rimelig – bl.a. skal selvstændige kunne trække alle relevante udgifter ind over virksomheden og have rimelige frister til at indbetale skatter og afgifter. Vi ønsker at fastholde en fornuftig beskatning af generationsskifte og afskrivninger, der sikrer gode muligheder for fornyelse. 

Enkel skattelovgivning

Og for det tredje skal skattelovgivningen være mere enkel (større gennemsigtighed i regelsættet).

Erhvervslivet skal bidrage med skatter og afgifter til velfærdssamfundet, men de skal have et rimeligt niveau og udformes, så de ikke er unødvendigt komplicerede at forstå og administrere.

Lavere selskabs- og virksomhedsskattesatser er ikke kun et gode, hvis de finansieres med forringede afskrivninger. Det vil ramme mange SMV'er hårdt. Derfor arbejder SMVdanmark for, at det nuværende afskrivningsniveau på maskiner og bygninger ikke forringes og for at mulighederne for, at straksafskrive småaktiver og it forbedres.

Ved at sænke beskatningen af privates efterspørgsel efter udvalgte serviceydelser kan man også nedbringe det økonomiske incitament til sort arbejde.

Det er nødvendigt, fordi sort arbejde betyder, at andre skatter er højere end nødvendigt, og at det er sværere at få råd til velfærdssamfundet på langt sigt – og ikke mindst at hvide, seriøse virksomheder udkonkurreres af dem, der snyder. Sort arbejde giver håndværket et dårligt image. Lavere indkomstskattesatser vil også – om end mindre målrettet – dæmpe det sorte arbejde.

 

Det er desuden SMVdanmarks anbefaling, at regeringen fortsætter sine Fairplay kampagner mod sort arbejde og derved medvirker til et holdningsskifte til snyderier og bedrageri. Både den, der køber, og den der sælger sort arbejde, skal i fokus. Det skal fremhæves, at SMVdanmark bifalder de nye initiativer rettet mod sort arbejde, heriblandt at regninger på 10.000 kroner eller derover skal betales digitalt og indførslen af BoligJobordningen/håndværkerfradraget .

Selvom de seneste skattereformer indeholder sænkning af skatten på arbejde, er SMVdanmark fortsat optaget af at målrette en væsentlig del af de fremtidige skattelettelser til lettelser i indkomstskatten, således at der bliver en større gevinst ved at tage et arbejde og yde en ekstra indsats. Det vil medvirke til, at arbejdsudbuddet øges. Der skal rettes op på, at tusindvis af personer ikke får noget ud af at arbejde. En yderligere forøgelse af beskæftigelsesfradraget vil være et oplagt instrument til det. I takt med, at skatten sænkes for de lavestlønnede på arbejdsmarkedet, bør der også være plads til at hæve topskattegrænsen endnu mere, så langt færre betaler denne skat af den sidst tjente krone.

Læs mere om vores politiske arbejde vedrørende ejerskifte.SMVdanmark arbejder for ikke blot at bevare, men også yderligere forbedre virksomhedernes skattemæssige vilkår ved salg af virksomheden. Virksomhederne har igennem årene fået forbedret de skattemæssige vilkår i forbindelse med generationsskifte. Læs mere om vores politiske arbejde vedrørende ejerskifte.

 

 

 

 

 

Selvom en lavere personbeskatning har vores hovedprioritet, vil vi også foreslå, at der ses på muligheden for at sænke kapitalbeskatningen, som i Danmark er blandt de højeste i Europa.

Initiativet skal i givet fald udformes, så det målrettes SMV'erne og dermed også letter deres mulighed for finansiering, da de ikke ligesom de store virksomheder har adgang til de internationale kapitalmarkeder.

Virksomhedsskat og afskrivninger

SMV’erne skal sikres et fornuftigt grundlag for virksomhedsskat og afskrivninger

Erhvervslivet skal bidrage med skatter og afgifter til velfærdssamfundet, men de skal have et rimeligt niveau og udformes, så de ikke er unødvendigt komplicerede at forstå og administrere.

Lavere selskabs- og virksomhedsskattesatser er ikke kun et gode, hvis de finansieres med forringede afskrivninger. Det vil ramme mange SMV'er hårdt. Derfor arbejder SMVdanmark for, at det nuværende afskrivningsniveau på maskiner og bygninger ikke forringes og for at mulighederne for, at straksafskrive småaktiver og it forbedres.

Sort arbejde

Reducering af sort arbejde ved at mindske skatte- og afgiftsgabet.

Ved at sænke beskatningen af privates efterspørgsel efter udvalgte serviceydelser kan man også nedbringe det økonomiske incitament til sort arbejde.

Det er nødvendigt, fordi sort arbejde betyder, at andre skatter er højere end nødvendigt, og at det er sværere at få råd til velfærdssamfundet på langt sigt – og ikke mindst at hvide, seriøse virksomheder udkonkurreres af dem, der snyder. Sort arbejde giver håndværket et dårligt image. Lavere indkomstskattesatser vil også – om end mindre målrettet – dæmpe det sorte arbejde.

 

Det er desuden SMVdanmarks anbefaling, at regeringen fortsætter sine Fairplay kampagner mod sort arbejde og derved medvirker til et holdningsskifte til snyderier og bedrageri. Både den, der køber, og den der sælger sort arbejde, skal i fokus. Det skal fremhæves, at SMVdanmark bifalder de nye initiativer rettet mod sort arbejde, heriblandt at regninger på 10.000 kroner eller derover skal betales digitalt og indførslen af BoligJobordningen/håndværkerfradraget .

Indkomstskattelettelser

Større gevinst ved at tage et arbejde og yde en ekstra indsats.

Selvom de seneste skattereformer indeholder sænkning af skatten på arbejde, er SMVdanmark fortsat optaget af at målrette en væsentlig del af de fremtidige skattelettelser til lettelser i indkomstskatten, således at der bliver en større gevinst ved at tage et arbejde og yde en ekstra indsats. Det vil medvirke til, at arbejdsudbuddet øges. Der skal rettes op på, at tusindvis af personer ikke får noget ud af at arbejde. En yderligere forøgelse af beskæftigelsesfradraget vil være et oplagt instrument til det. I takt med, at skatten sænkes for de lavestlønnede på arbejdsmarkedet, bør der også være plads til at hæve topskattegrænsen endnu mere, så langt færre betaler denne skat af den sidst tjente krone.

Ejerskifte

Bedre skattevilkår for ejerskifte.

Læs mere om vores politiske arbejde vedrørende ejerskifte.SMVdanmark arbejder for ikke blot at bevare, men også yderligere forbedre virksomhedernes skattemæssige vilkår ved salg af virksomheden. Virksomhederne har igennem årene fået forbedret de skattemæssige vilkår i forbindelse med generationsskifte. Læs mere om vores politiske arbejde vedrørende ejerskifte.

 

 

 

 

 

Kapital- og aktieavancebeskatning

Lavere kapital- og aktieavancebeskatning for at styrke SMV'ernes egenkapital.

Selvom en lavere personbeskatning har vores hovedprioritet, vil vi også foreslå, at der ses på muligheden for at sænke kapitalbeskatningen, som i Danmark er blandt de højeste i Europa.

Initiativet skal i givet fald udformes, så det målrettes SMV'erne og dermed også letter deres mulighed for finansiering, da de ikke ligesom de store virksomheder har adgang til de internationale kapitalmarkeder.