Overblik: Hjælpepakker fra regeringen

Her er et kort oprids af regeringens hjælpepakker til dansk erhvervsliv - og til især de selvstændige, små og mellemstore virksomheder.

Straksudbetalinger af hjælpepakkerne:

Inden 1. maj straksudbetales lønkompensation*
Inden 11. maj straksudbetales kompensation for tabt omsætning*

*Udbetalingerne gælder alene for ubehandlede ansøgninger modtaget senest d. 28. april 2020

..............................................................................................................

Udvidelse og forlængelse af hjælpepakkerne

Den 18. april blev en ny politisk aftale om hjælpepakkerne indgået, der både forlængede og udvidede hjælpepakkerne. Udover de ordninger, der er beskrevet i nedenstående tekst, kan du muligvis også finde andre tiltag, der kan hjælpe din virksomhed igennem krisen.

Se hele aftaleteksten her (link nederst på siden)

............................................................................................................

Kompensationsordningen for faste omkostninger, lønudgifter og tabt omsætning er åbent for ansøgninger
Du kan ansøge her

Læs mere på Virksomhedsguiden, hvor du også kan finde vejledninger til ordningerne.

Du kan også kontakte Erhvervsstyrelsens Hotline på tlf. 72 20 00 34

Oversigt med regeringens hjælpepakker

HJÆLPEPAKKE 1

Hjælpepakke 1 fra d. 10 marts indeholder:

 • Kompensation af faste udgifter

Kompensation af faste udgifter

Virksomheder kan få dækket op til 80 pct. af deres faste udgifter

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter. Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).

Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation. Derudover skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal forvente, at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 35 pct. som følge af coronavirus/covid-19.

 • Dine faste udgifter skal udgøre mindst 12.500 kr. i en tre måneders periode.

 • Kompensationen målrettes virksomheder, der har oplevet et fald i omsætningen på mere end 35 pct.

Hvis omsætningen er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

Hertil vil de virksomheder, der grundet ekstraordinære omstændigheder har haft underskud i 2019 - og derfor reduceres i kompensation - kunne anvende en anden referenceperiode for underskuddet end 2019, såfremt det er muligt at opnå statsstøttegodkendelse heraf.

 

Virksomhederne bliver kompenseret efter, hvor meget omsætning de har mistet:

 • Virksomheder, der er blevet lukket ved påbud som følge af coronavirus: 100 pct. kompensation af faste udgifter.

 • For kundetætte virksomheder, der er blevet påbudt at lukke og ikke har en omsætning i perioden – fx frisører, restauranter, caféer og virksomheder i storcentre - dækker kompensationen 100 pct. af de faste udgifter, der er i påbudsperioden.

 • Virksomheder med fald i omsætningen på 80-100 pct.: 80 pct. kompensation af faste udgifter.

 • Virksomheder med fald i omsætningen på 60-80 pct.: 50 pct. kompensation af faste udgifter.

 • Virksomheder med fald i omsætningen på 35-60 pct.: 25 pct. kompensation af faste udgifter.

 • Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juli.

Regeringen opfordrer virksomheder, der ønsker at benytte ordningen, til at forberede deres ansøgning, da det er et krav, at en revisor påtegner en opgørelse over faste omkostninger.

Virksomhederne kan få godtgørelse på op til 80 procent af udgiften til revisorbistand (maksimalt 16.000 kr.), hvis ansøgningen udløser kompensation.

OBS! Havde din virksomhed driftsunderskud i 2019 vil kompensationen for dine faste omkostninger blive reduceret forholdsmæssigt.

Læs mere på Virksomhedguiden.dk her.

 

Særligt om gavekort

Ifølge erhvervsministeren, så tæller gavekort købt nu først med i virksomhedens omsætning, når det indløses.

 

Særligt for frisører og andre liberale erhverv, der åbner 20. april

Ifølge en aftale mellem regeringen og et flertal af folketingets partier (indgået den 17. april), så må frisører og en række andre liberale erhverv åbne igen fra den 20. april. Åbningen gælder dog ikke for frisører o. lign. i storcentre, der fortsat er påbudt lukkede.

Virksomheder, der har været omfattet af nedlukning og vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at lukke op kan vælge fortsat at holde lukket. De virksomheder vil efter den gældende ordning modtage op til 80 pct. i kompensation for de faste udgifter.

 

 

 

Få svar på flere af dine spørgsmål her eller kontakt Erhvervsstyrelsens Hotline tlf. 72 20 00 34

HJÆLPEPAKKE 2

Hjælpepakke 2 fra d. 12. marts indeholder:

 • Statsgaranteret banklån til virksomheder
 • Ingen arbejdsgiverperiode for sygedagpenge
 • Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Statsgaranteret banklån til virksomheder

Virksomheder, der er ramt af coronavirus, kan søge om statsgaranterede lån og driftskreditter.

Virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus, kan søge om en garanti fra Vækstfonden på 70 pct. af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, herunder pengeinstitutter, leasingselskaber mv.

Garanti til små og mellemstore virksomheder

Er din virksomhed en SMV, og er du ramt på indtjeningen som følge af coronavirus, så kan Vækstfonden garantere for lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, som kan dække dit omsætningstab. For at komme i betragtning skal din virksomhed have oplevet eller forvente et omsætningstab på minimum 30 pct.

Garantien dækker en del af finansieringsinstituttets risiko og kan dermed give dig lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Da der til denne ordning er tilknyttet en statslig tabsramme, kan finansieringsinstituttet på baggrund af garantien yde lån og driftskreditter på mere favorable vilkår, end det ellers ville være muligt.

 

Læs mere om lånegaranti på:

Virksomhedsguidens side om lånegaranti

Vækstfondens ordning

Vejledning om statsgaranterede lån

Ingen arbejdsgiverperiode for sygedagpenge

Sygedagpenge fra første dag

Skyldes sygdommen/fraværet corona, så suspenderes sygedagpengesystemets arbejdsgiverperiode, så der er refusion fra første dag for både medarbejdere og den selvstændige. For andre sygdomme gælder de normale regler stadig.

Da Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man går hjem, hvis man oplever symptomer på forkølelse eller på anden måde ikke er frisk, men ikke kontakter læge, før man får alvorlige symtomer, er det at sidestille med at blive sat i karantæne, da man må betragte sig selv som en mulig smittekilde.

For medarbejdere i risikogruppen

Regeringen har foreslået en ændring af sygedagpengeloven, så medarbejdere i risikogruppen fremover kan få dagpenge - og deres arbejdsgivere få dagpengerefusion. Det gælder dog ikke med tilbagevirkende kraft og kræver en lægeerklæring. Det forventes af loven træder i kraft fredag den 22. maj eller mandag den 25. maj og gælder til udgangen af august 2020.

Læs også denne nyhed

 

For yderligere kontakt: 
Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07
Beskæftigelsesministeriets pressetelefon: 51 23 28 30

Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Ordningen betyder, at virksomheder kan sætte medarbejdere midlertidigt ned i tid, og medarbejderne kan så få supplerende dagpenge.

Beskæftigelsesministeren har valgt at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig situationen, og man kan undgå afskedigelser af medarbejdere.

Læs mere om arbejdsfordeling som et alternativ til afskedigelser her

 

For yderligere kontakt: 
Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07
Beskæftigelsesministeriets pressetelefon: 51 23 28 30

Eller: Finansministeriets pressemeddelelse

HJÆLPEPAKKE 3

Hjælpepakke 3 fra d. 15. marts indeholder:

 • Trepartens lønkompensation til privatansatte

Trepart: Lønkompensation til privatansatte

Staten giver lønkompensation på 75 til 90 pct. af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, som må sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som følge af corona

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus. Medarbejdere må ikke arbejde, når de er hjemsendte.

Lønkompensationen gælder virksomheder, der står overfor at skulle fyre mindst 30 pct. af medarbejderne eller mindst 50 ansatte.

For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 pct. af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 pct., dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation. Der gives ikke kompensation for sociale udgifter til medarbejdere, f.eks. pension. Lærlinge er også omfattet af ordningen, men skal som udgangspunkt blive i virksomheden.

Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juli.

Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt.

 

Særligt for frisører og andre liberale erhverv, der åbner 20. april

Ifølge en aftale mellem regeringen og et flertal af folketingets partier (indgået den 17. april), så må frisører og en række andre liberale erhverv åbne igen fra den 20. april. Åbningen gælder dog ikke for frisører o. lign. i storcentre, der fortsat er påbudt lukkede.

Det betyder, at de virksomheder, der har været tvunget lukket, men nu må genåbne, stadig kan få lønkompensation, hvis de vælger at  hjemsende medarbejdere.

 

Læs mere om lønkompensationen lige her:

Virksomhedsguidens afsnit for midlertidig lønkompensation

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Erhvervsstyrelsens Hotline tlf. 72 20 00 34

HJÆLPEPAKKE 4

Hjælpepakke 4 fra d. 16. marts indeholder:

 • Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag samt A- og B-skat

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for: moms, AM-bidrag samt A- og B-skat

Fristen for betaling af A- og B-skat, AM-bidrag og moms forlænges

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIler indkomst. Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat, vil blive omfattet af de lempede regler.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder

For små og mellemstore virksomheder er afgiftsperioderne for første og andet kvartal og første og andet halvår lagt sammen. Det betyder, at betalingsfristen for mellemstore virksomheder for første kvartal 2020 rykkes med 3 måneder. For små virksomheder rykkes betalingsfristen for første halvår 2020 med 6 måneder. Du kan dog fortsat indberette til de oprindelige frister og fx få negativ moms udbetalt.

Få svar på dine spørgsmål her eller kontakt Erhvervsstyrelsens Hotline på tlf. 72 20 00 34

Rentfrit momslån og lønsumsafgiftslån

Disse virksomheder kan søge et rentefrit momslån

Små og mellemstore virksomheder kan ansøge om et rentefrit lån, som beløbsmæssigt svarer til den momsangivelse, der havde frist 2. marts 2020.

Disse virksomheder kan søge et rentefrit lønsumsafgiftslån

Virksomheder, som er registreret for lønsumsafgift efter metode 4 med ansatte, kan ansøge om et lån, der beløbsmæssigt svarer til den lønsumsafgift, virksomheden har angivet for 1. kvartal 2020. 

De virksomheder, som har angivet lønsumsafgift af overskuddet for indkomståret 2019 eller det skæve indkomstår, der træder i stedet for indkomståret 2019, kan ansøge om et lån, som beløbsmæssigt svarer til en fjerdedel af afgiftens størrelse for indkomståret 2019. Det er kun virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter metode 4, som kan få lånet, f.eks. læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd og kultursektoren.

Sådan ansøger du

Du kan ansøge om lånet i perioden 5. maj 2020 til 15. juni 2020 via hjemmesiden virk.dk.

Blanketten til ansøgning er tilgængelig på virk.dk senest den 5. maj.

Du kan forvente at få lånet udbetalt 5 arbejdsdage efter, at du har ansøgt.

Du skal tilbagebetale lånet den 1. april 2021.

Læs mere i skattestyrelsens orientering her

HJÆLPEPAKKE 5

Hjælpepakke 5 fra d. 19. marts indeholder:

 • Kompensation til selvstændige

Kompensation til selvstændige

Ordningen gælder virksomheder med maksimalt 25 fuldtidsansatte, der har mistet mindst 30 pct. af omsætningen

Ordningen gælder endvidere kun for virksomheder, der:

- har haft mindst 10.000 kr. i månedlig omsætning i gennemsnit i 2019,

- ejer mindst 25 pct. af virksomheden og selv arbejder i virksomheden,

- er CVR-registreret og reelle ejere CPR-registrerede og

- var registreret pr. 1. februar 2020.

Derudover må din personlige indkomst ikke overstige 0,8 mio. kr. i 2020.

Selvstændige vil kunne få en kompensation på op til 90 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår - dog maksimalt 23.000 kroner om måneden. For selvstændige med fuldtidsmedarbejdende ægtefælle hæves loftet til 46.000 kr. Ordningen er rettet mod virksomhedsejere med mindst 25 pct. ejerandel i virksomheden, som arbejder i den pågældende virksomhed. Flere ejere kan søge kompensation, dog kan der max udbetales til 4 ejere pr. virksomhed. Man kan kun få udbetalt kompensation for 1 virksomhed, hvis man har flere virksomheder.

Tvangslukkede selvstændige vil kunne få en kompensation på op til 100 pct. af det forventede omsætningstab i lukkeperioden - dog maksimalt 23.000 kroner om måneden. Forhøjelsen af kompensationen til de tvangslukkede virksomheder gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts.

Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juli. Har man ansøgt om kompensation før forlængelsen af ordningen, og forhøjelsen af procentsatsen, den 18. april, skal man ansøge om en forlængelse/forhøjelse.

Ønsker du udelukkende at modtage den forhøjede procentsats, og ikke en forlængelse, behøver du ikke at ansøge igen, beløbene vil automatisk blive reguleret i den efterfølgende kontrol.

Få svar på dine spørgsmål her, eller på Erhvervsstyrelsens Hotline tlf. 72 20 00 34

Kompensation til selvstændige uden CVR-nummer

Hvem kan få kompensation?

Freelancere og selvstændige, der:

- ikke har et CVR-nr.,

- i perioden 9. marts til 9. juni forventer et indtægtstab på mindst 30 pct. som resultat af Coronavirus,

- havde en B-indkomst på mindst 120.000 kr. i 2019 eller gennemsnitligt ca. 10.000 kr. om måneden,

- ikke har en personlig indkomst, der overstiger 0,8 mio. kr. i 2020.

Der fastlægges en særlig administrationsmodel for selvstændige, der ikke har haft en B-indkomst.

Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juli.

Hvad dækker kompensationen?

Kompensationen for tabt indtægt dækker:

 • 75 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maks. 23.000 pr. måned.

Få svar på dine spørgsmål her, eller på Erhvervsstyrelsens Hotline tlf. 72 20 00 34

Kompensation til kombinatører (A- og B-indkomst)

Ordningens målgruppe er:
- Freelancere mv. med blandet A- og B-indkomst, der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct.
- Personen skal have haft en A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud
fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år. Heraf stilles krav om, at mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.
- Krav om, at beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten højst må udgøre 55 pct.
- Både A- og B-indkomsten kommer fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats.
Der vil blive udarbejdet en positivliste over omfattede aktiviteter.
- Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge eller supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp.
- Krav om, at den årlige indkomst i 2020 ikke overstiger 800.000 kr.


Ordningen retter sig mod freelancere mv. med både A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit. Personer, der opfylder ovenstående kan få kompensation for op til 90 pct. af deres forventede A- og B-indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned. Kompensationen er skattepligtig.


Den midlertidige kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020. Personen kan være omfattet af ordningen i maksimalt fire måneder.


Personen vil ikke kunne få kompenseret de samme tab fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19 eller for tab, som med rimelighed kunne være undgået. Personer, der har mulighed for at opnå kompensation både i ordningen for selvstændige og freelancere samt nærværende ordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst, skal vælge, hvilken ordning de søger i.
Personer, som har søgt ordningen for selvstændige og freelancere men endnu ikke har fået udbetalt kompensation, kan vælge at fortryde ansøgningen, og i stedet søge den midlertidige ordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst.
Kompensation, der allerede er udbetalt i ordningen for selvstændige og freelancere, vil blive modregnet.

Hvor og hvornår kan jeg søge kompensation?

Hvor kan jeg søge?

Alle ordninger skal ansøges gennem virksomhedsguiden.dk

Selvstændige skal angive det forventede omsætningstab og begrunde, hvordan tabet er en konsekvens af coronakrisen. Efterfølgende skal ejeren dokumentere et tab på mindst 30 pct. i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår eller sammenholdt med momsregistreringer til SKAT. Hvis virksomheden har eksisteret i under seks måneder, skal ejeren godtgøre tabet på anden vis. Selvstændige skal desuden benytte sig af revisorbistand og udfylde en tro- og loveerklæring.

Virksomhederne skal dokumentere faste udgifter og sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang. De skal også bekræfte på tro og love, at omsætningen er faldet.

Hvornår udbetales støtten?

Pengene udbetales af Erhvervsstyrelsen til virksomheden, efter at ansøgningen er modtaget. Politikerne har lovet, at pengene udbetales hurtigt, så hurtigt det er muligt.

Vil du vide mere om hjælpepakkerne, eller har du spørgsmål?

SMVdanmark har lavet en 'Spørgsmål og svar om corona' med de hyppigste spørgsmål. Ellers opfordrer vi til, at man holder sig opdateret via  virksomhedsguiden.dk, som hele tiden opdateres med nye svar på corona-krisen.

Yderligere spørgsmål?

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens Hotline på tlf. 72 20 00 34 (man-tors 8:30 - 16:00 og fredag 9:00-15:00).