Standardkontrakt (AB 18)

Byggeriet har fået nye standardkontrakter - AB 18 - som afløser AB 92. Kom på kursus i AB 18 og få helt styr på vilkår, FØR du giver tilbud.

Lær alt om den nye AB 18 inden dit næste byggeri-projekt

Byggeriet har fået nye standardkontrakter - henholdvis AB 18 og Forenklet AB 18 - som afløser for AB 92.  Standardkontrakterne er udarbejdet med henblik på anvendelse på bygge- og anlægsopgaver, som udbydes fra 1. januar 2019. 

Kend vilkårene, før du giver tilbud!

Der er mange nye vigtige regler, som du som byggevirksomhed nødvendigvis må lære, hvis du vil forebygge problemer og tab. Så hvis du ikke er bekendt med de nye vilkår i AB 18, risikerer du at give tilbud uden at kende konsekvenserne.

SMVdanmark har deltaget i AB-udvalgsarbejdet, og vores jurister har derfor et indgående kendskab til de nye regler.

Kom på kursus hos SMVdanmarks jurister og få forklaret forskellene på den nye og den gamle AB, så du i praksis kan forstå og bruge de nye vilkår.

Bliv klogere på

Kravene til bygherrens udbudsmateriale og dit tilbud
Ansvar for projektering
Reglerne for ændringsarbejder
Retten til tidsfristforlængelse
Aflevering og mangler
De forskellige muligheder for tvistløsning

Vil du på kursus, så kontakt chefkonsulent Thea Lyskov Søndergaard:

SMVdanmark afholder løbende kurser i AB 18 og Forenklet AB 18, når der er tilmeldinger nok. 

 

Thea Lyskov Søndergaard

Chefkonsulent, cand.jur.

tlf +45 32 63 03 02 Læs mere om Thea Lyskov Søndergaard