Nye krav til affaldssortering – sådan bliver du klar!

Fra d. 1. januar 2023 gælder der nye krav til sortering af affald på arbejdspladsen. Du skal derfor gøre klar til at sortere dit affald i 10 grupper. Er du ikke gået i gang med at få opsat affaldssortering, eller er du endnu ikke i mål, så har vi samlet en guide til dig.

Fra d. 1. januar 2023 gælder der nye krav til sortering af affald på arbejdspladsen. Du skal derfor gøre klar til at sortere dit affald i 10 grupper. Er du ikke gået i gang med at få opsat affaldssortering, eller er du endnu ikke i mål, så har vi samlet en guide til dig.

Kravene gælder 10 typer af affald: mad, papir, pap, glas, metal, plast, mad og drikkekarton, tekstil, farligt affald og restaffald.

Har din virksomhed produktionsaffald, skal det stadig sorteres efter de krav, der har været gældende siden 2010.

Hvordan kommer du i gang?

 1. Skab et overblik over, hvilke typer husholdningsaffald, I har mest af på jeres arbejdsplads
  Afdæk hvilke og hvor mange typer affald, I genererer i forskellige lokaler og opsæt samme antal affaldsspande. Brug små spande til de typer affald, I har mindst af – større til det, I har mest af. I behøver ikke alle 10 sorteringer i alle rum
   
 2. Find en affaldsindsamler der kan indsamle jeres affald
  Energistyrelsen fører et register over godkendte affaldsindsamlere. Her kan du søge efter virksomheder til affaldshåndtering af genanvendeligt erhvervsaffald samt transportører, mæglere og forhandlere af alle typer affald.
   
 3. Find ud af, hvor affaldsspandene bedst placeres i jeres lokaler
  Involvér relevante medarbejdere, så det indrettes efter netop deres behov. Det sikrer, at affaldsspandene bliver brugt og gør det intuitivt at benytte dem i løbet af arbejdsdagen.
   
 4. Brug sorteringskriterierne for at sætte jer ind i, hvordan de enkelte affaldstyper sorteres
  Det er fx ikke alt papir eller fx alt glas, der kan og skal indsamles.
   
 5. Sæt affaldspiktogrammer på jeres skraldespande
  Sørg for, at alle affaldsstationer er udstyret med billeder eller piktogrammer, så alle let kan afkode, hvilke typer affald der hører til hvor.

Formålet med sorteringskriterierne for husholdningslignende affald er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

Hvis du har spørgsmål til sortering af affald, så tag fat i din kommune, som er myndighed på området, eller find flere oplysninger på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Gratis webinarer til alle - og kontante fordele til medlemmer:

Gratis webinarer - tilmeld dig nu

Gratis webinarer - tilmeld dig nu

Få ny inspiration og viden. SMVdanmark præsenterer en række gratis webinarer - leveret direkte til d..

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Som medlem af SMVdanmark sparer du 50% på prisen på dit carnet!

Tilbud & rabatter

Tilbud & rabatter

Som medlem af SMVdanmark har du adgang til en lang række fordele og rabatter. Klik dig ind på fordel..