‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Læs online

{{Email:User.Name||"SMVdanmark"}}

Ret profil

billede

Kære SMV,

Siden sidst har vi fået ryddet en gammel uretfærdighed af banen: Selvstændige, der er ramt af restriktioner, kan nu søge om op til 30.000 kr. om måneden i kompensation til sig selv. Hidtil har det været 23.000 kr. Og har man ansatte er beløbet 33.000 kr. Dermed har vi endeligt fået sidestillet selvstændige med lønmodtagere, for lønkompensationen til de ansatte har næsten fra krisens start været op til 30.000 kr. i kompensation.

 

Der var dog en stor fejl i aftalen, som vi fik rettet. Du kan læse mere om det nedenfor. Men kort fortalt, kan man nu søge den højere kompensation, selv om man tidligere har trukket mere end 23.000 kr. ud til sig selv.

 

Og nu nærmer genåbningen sig. Vi presser dagligt på for, at de tvangslukkede virksomheder bliver blandt de første, der får lov at åbne. Det vil ikke være fair, hvis de store skoleelever kommer tilbage i skole, og fx frisøren, tøjbutikken eller caféen fortsat skal være tvangslukket. De er de økonomiske tab alt for store til samtidig med, at smitterisikoen vil være lille.

 

Men genåbningen skal være med fair betingelser. Kravene til fx afstand og lukketid må ikke være så stramme, at kunderne bliver væk, uden at der er kompensation. Derfor må kompensationspakkerne fortsætte. Det er én af vores væsentligste prioriteringer for tiden.

 

Med venlig hilsen,

Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark

 
billede

Vil du låne din moms? Så husk at indberette inden 1. marts!

Regeringen har foreslået en ny momslåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder får mulighed for at låne et rentefrit beløb svarende til den moms, der skal indberettes og betales den 1. marts 2021. Den 1. marts er der frist for flere udskudte momsfrister fra 2020. Da det er ikke muligt at udskyde betalingsfristerne igen, har SMVdanmark været med til at presse igennem, at der indføres en ny momslåneordning.
 

Momslåneordningen forudsætter dog, at lovforslaget bliver vedtaget i Folketinget, men det er næsten sikkert, at det sker. Læs mere om regeringens forslag.

 

Husk at indberette til tiden
Det er helt afgørende, at du indberetter din moms inden fristen 1. marts! Ellers kan du ikke søge momslånet! Du skal indberette momsen, men du behøver ikke betale den, hvis du søger momslånet. Den manglende betaling vil blive konverteret til et rentefrit lån.

 

Hvis du indberetter, men ikke betaler til tiden, skal du være opmærksom på:

  • at der løber renter på betalingen, frem til et lån bevilges.
  • at der muligvis vil blive rykket for betalingen, og at der i den forbindelse bliver lagt et rykkergebyr på.
  • at et evt. lån ikke kommer til at omfatte disse renter og gebyrer. Renter og gebyrer skal virksomheden derfor selv betale, for ellers vil disse overgå til inddrivelse.
  • at det ikke er alle virksomheder, der kan blive godkendt til et lån (fx virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning).

 

SMVdanmark er ikke tilfredse med, at der løber renter på i den periode, der går fra den 1. marts til lånet bevilges, men vi vurderer dog, at det er en acceptabel udgift for et ellers rentefrit lån.

 

 
billede

Aftalen om højere kompensation til selvstændige får en upgrade

I sidste uge blev der indgået en aftale om, at kompensationsloftet i selvstændigordningen blev forhøjet til 33.000 kr. om måneden. Det skete blandt andet i erkendelse af, at det koster at have ansatte samt andre meromkostninger. For selvstændige uden ansatte blev loftet forhøjet til 30.000 kr. til dækning af de meromkostninger, der følger af den lange nedlukning.

 

Men kravet var, at den selvstændige ikke må trække mere end 23.000 kr. ud til sig selv hver måned. Det har dog gjort, at visse selvstændige, der i god tro allerede har trukket mere end det beløb ud til sig selv i fx december, er havnet i vanskeligheder og ikke kunne få del i det forhøjede kompensationsloft.

 

I går fik vi trumfet igennem, at kravet først skal gælde fra den 1. februar 2021. Det betyder, at det vil være muligt at modtage den forhøjede kompensation, selvom man har trukket mere end 23.000 kr. ud i december og/eller januar. Justeringen af aftalen betyder, at man fra 1. februar 2021 ikke må tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden.

 

Se mere om den forhøjede kompensation her
 

Og mere om den forbedring, der skete efterfølgende her

 

 

 

Nyheder

billede

Pressemeddelelser

09. februar 2021

En kæmpe sejr for ligestillingen mellem de selvstændige og lønmodtagerne

Aftalen om at sidestille selvstændige med lønmodtagere, når det gælder kompensation, er helt på sin plads og en vigtig principiel sejr, mener SMVdanmark. Det er samtidigt en meget vigtig økonomisk håndsrækning, der kommer i sidste øjeblik for mange s...
Læs mere
billede

Drift og økonomi

27. januar 2021

Sænkelse af elvarmeafgiften for momsregistrerede virksomheder

Meddelelse fra Skat.dk: Pr. 1. januar 2021 sænkes rumvarmeafgiften for momsregistrerede virksomheder til 0,004 kr. pr. kWh. Som konsekvens heraf vil afgifterne af rumvarme m.v. og procesforbrug blive ens.
Læs mere
 
billede

Ny ordning skal hjælpe nyuddannede ind i små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder kan gennem en ny pulje på godt 10 mio. kroner få tilskud til at sluse en nyuddannet ledig ind på arbejdspladsen.

 

Nyuddannede kvalificerede ledige kan med en ny ordning komme på graduate-forløb i små og mellemstore virksomheder. Her kan virksomheden få tilskud på 10.000 kroner i fire måneder til lønudgifter.

 

Den nye ordning skal være med til sænke dimittendledigheden. Puljen på 10,2 mio. kroner blev afsat i Aftale om ekstraordinært løft af ledige sidste sommer til graduate-programmer i 2021.

 

Forløbene skal være begyndt 1. september i år for at få det fulde tilskudsbeløb.

 

 

 

 

 

Læs mere om puljen til graduate-forløb her
 

Erhvervstilskud til energieffektiviseringer

billede

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer i virksomheder er en udmøntning af Energiaftalen fra 2018 og Klimaaftalen for energi og industri 2020. Der er afsat 200 mio. kr. i 2020 og samlet set ca. 3,5 mia. kr. frem mod 2030.

 

Formålet med tilskudsordningen er at sænke energiforbruget i Danmark, og erhvervstilskuddet er et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030.

 

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder. Offentlige virksomheder kan ikke søge om støtte. Der gives tilskud til projekter, der reducerer det endelige energiforbrug i Danmark. For at fremme konvertering fra fossil energi til el tildeles denne type sparetiltag en fordel i ansøgningsprocessen.

 

Man kan f.eks. søge om tilskud til:

Udskiftning af kedel med varmepumpe
Udskiftning af belysning med LED
Etablering af varmegenvinding
Energioptimering af procesanlæg

 

Næste ansøgningsrunde er åben fra 15. marts 2021 til og med 29. marts 2021 kl. 12.00. Der vil i denne runde blive givet tilsagn om op til 175 mio. kr. i tilskud.

Læs mere her
 
 
billede

Byggeri

23. august 2023

Bygger du for privatkunder?

Kend aftalereglerne, få styr på dine kontrakter og undgå konflikter! Kom på kursus hos SMVdanmark i København 2. november 2023.
Læs mere
billede

Byggeri

23. august 2023

Nu skal du på AB 18 kursus!

Byggeriets standardkontrakter AB 18 og Forenklet AB 18 er udarbejdet med henblik på anvendelse på bygge- og anlægsopgaver, som udbydes fra 1. januar 2019. Måske har du allerede mødt dem, ellers kommer du helt sikkert til det snart.
Læs mere
 

Er du ikke medlem af SMVdanmark? Vi vil meget gerne have dig med i SMV-familien!

billede

Som læser af  SMVdanmarks' nyhedsbreve - og gennem mediernes intense dækning af vores aktiviteter  - ved du alt om, hvor stor politisk gennemslagskraft vi har. Du ved helt sikkert også, at vi fortsat kæmper utrætteligt for de bedste vilkår for alle SMV'er og for, at alle kan få del i kompensationspakkerne.

 

Men ved du egentlig også, at et medlemsskab af SMVdanmark giver dig en lang række kontante fordele? Mange medlemmer fortæller os, at deres kontingent hurtigt er tjent ind ved besparelser på op mod 25% på forsikringer. Og at de benytter vores juridiske "hotline" flittigt. Du kan læse meget mere om alle medlemsfordelene her - og du kan melde dig ind herunder.

Jeg vil gerne være en del af SMVdanmark
 
 

Har du et spørgsmål, så ring til os på

+45 33 93 20 00

 

Eller skriv til os på

smv@SMVdanmark.dk

Find os på de sociale medier

     

SMVdanmark · Islands Brygge 26 · 2300 København S · tlf +45 33 93 20 00 · SMV@SMVdanmark.dk