Generalforsamling i Aarhus Haandværkerforening 19.maj 2022

Aarhus Haandværkerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling TORSDAG DEN 19. MAJ 2022, KL. 17.00.

Generalforsamlingen afholdes i Laugssalen i Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.

Forslag fra medlemslaug og foreninger skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter tur afgår:

Anders Strange
Jørgen Berg Laursen
Michael Ancher

7. Valg af kritisk revisor

Efter tur afgår:

Poul Kellberg

8. Eventuelt

Tilmelding foregår ved at sende en mail til Betina Halvorsen, post@aarhushf.dk – senest den 10. april 2022.