Kommentarer fra Aarhus Haandværkerforenings formand

Håndværkerparkering: Fra kampplads til fredelig sameksistens. Samspil mellem håndværkerbiler, beboere og øvrig trafik i den tætpakkede midtby kræver gennemtænkte løsninger og bredt samarbejde

Af Henrik Hoffmann
Formand for Aarhus Haandværkerforening

Siden sporvognenes tid i Aarhus har trafikken i Smilets By været udfordret af byens af alder skæve byplanlægning med smalle veje, skarpe sving og en eksplosivt voksende mængde af biler, busser, lastbiler og andre motorkøretøjer, der stadig vokser dag for dag.

Når det kommer til vores håndværkere, der skal servicere, renovere og udbygge mange af disse smukke gamle ejendomme og nyere etagebyggerier melder der sig alt for ofte det samme, gamle problem: ”Hvor skal vi sætte bilen?”

I midtbyen har svaret mange steder i alt for mange år desværre lydt: ”Aner det ikke, for der er ikke plads hvis jeg skal parkere lovligt”. Andre gange har de tilgængelige parkeringspladser vist sig uhensigtsmæssige, hvis de ligger for langt væk fra destinationen, eller der kun er tale om korttidsparkeringer, hvor den typiske håndværker har behov for at parkere flere timer eller halve og hele dage mens de løser deres opgaver – ofte vekslende mellem forberedelse, arbejde og reparationer der foretages i varevognen og løsningen af den faktiske opgave på stedet.

Derfor har Aarhus Haandværkerforening og dens medlemmer i adskillige år søgt kommunens ører og en plads ved bordet når fremtidens trafik og infrastruktur skal planlægges og implementeres; netop fordi vi har massive erfaringer fra hverdagen der kan komme kommunens planlæggere til gode, men også fordi vi har nogle velbegrundede ønsker til hvordan fremtidens parkeringsstruktur skal se ud, hvis den skal tilgodese både beboere, håndværkere og den øvrige trafik.

Nutidens problemer, fremtidens løsninger

Problemet er, bogstavelig talt, allerede til at få øje på. Men heldigvis rummer nutidens teknologiske muligheder også dele af løsningerne på, hvordan man mest muligt effektivt kan udnytte den sparsomme plads rundt omkring i city, der er, eller bliver afsat til parkeringspladser.

En løsning der kom på bordet på det nylige møde mellem Aarhus Haandværkerforening og Aarhus Kommune er således at udstyre parkeringspladserne med elektroniske censorer over en to-årig forsøgsperiode for at få mere nøjagtige data på hvor og hvornår de enkelte parkeringspladser bliver brugt – og af hvem.

Af andre punkter til vores ønsker kan nævnes:

– Flere nye pladser inden for city / Allégade-ringen

– To dedikerede håndværksparkeringspladser for hver lokation i det tidsrum for håndværkerne typisk er på arbejde

– Maksimalt 200 meter fra P-plads til adresse

– Inddrag den relevante erfaring fra de kommunale cityassistenter – de har fingeren på pulsen og kender problemernes omfang helt nede på gadeniveau.

Med den fornyede kontakt til de kommunale vej- og parkeringsembedsmænd er der håb om at vores ønsker endelig kan realiseres som en del af den samlede byudvikling, til gavn for både håndværkere, beboere og øvrige trafikanter i Smilets By.