Afskedsreception for Direktør Kurt Adamsen

I anledningen af generationsskifte på formandsposten i Haandværker- og Industriforeningen i Odense, hvor Direktør Kurt Adamsen fra Isolerings-gruppen A/S trådte tilbage efter 25 år som formand og overdrog posten til Tømrer- og snedkermester Frederik Heeschen fra Vald. Jørgensen & Søn blev der afholdt reception torsdag den 28. oktober 2021 i foreningens laugslokaler i Oluf Bagers Mødrene Gård.

Kurt har i sit mangeårige formandskab bla. repræsenteret foreningen erhvervspolitisk i Odense, været formand for HIF udvalget i Håndværksrådet, nu SMV Danmark,  og beklæder stadig formandsposten i Varelotteriet.

Kurt var desuden også den, der i år 2000 tog initiativ til den Årlige Medalje- og legatfest, hvor vi hædrer de bedste af de nye svende, ved uddeling af fagets medaljer, diplomer og legater på Odense Rådhus. Festen afholdes næste gang den 10. juni 2022.

Kurt var også formand for Odense Tømrermesterforening i knap 20 år.

Adm. direktør Jakob Brandt fra SMVdanmark holdt tale for Kurt.