Fyraftensmøde i HHF

Hørsholm Håndværkerforening (HHF) har den 11. maj 2023 afholdt et fyraftensmøde, for at aftale betaling af pantebrev til Hørsholm Kommune på kr. 700.000,- vedrørende HHF’s hjemsted Ved Møllen 8, 2970 Hørsholm.

Hørsholm kommune har i 1993 solgt ejendommen til HHF, og aftalen for handlen var at der blev oprettet et rentefrit pantebrev på kr. 700.000,- der skulle fuldt og endeligt indfries efter 20 år. Løbetiden blev under vejs forlænget i 10 år, hvorfor pantebrevet stod til indfrielse 1. juni 2023. I handlen er ligeledes lavet en aftale om at Hørsholm kommune hvert 10. år har en tilbagekøbsret, som Kommunen er forpligtet til at informere HHF om hvorvidt de ønsker at gøre den glædende. Såfremt Kommunen ønsker at gøre brug af deres tilbagekøbsret, handles ejendommen til markedsvilkår, og HHF skal søge nye lokaler/hjemsted.

HHF har indfriet pantebrevet rettidigt, og afventer pt. kommunens tilbagemelding på om de ønsker at gøre brug af deres tilbagekøbsret, såfremt dette er tilfældet, skal HHF fraflytte Ved Møllen 8 senest 31/12-2023.

Formand for HHF Johnny Heyn, har ved Erhvervsrådsmødet i Hørsholm den 20/6-2023 talt med Henrik Klitgaard omkring tilbagekøbsretten. Henrik Klitgaard er ikke bekendt med tilbagekøbsretten Ved Møllen, og vil oprette en politisk sag til drøftelse i byrådet, så HHF kan få en afklaring af forholdet. Klitgaard har dog svært ved at forestille sig, at HHF ikke skal have hjemsted Ved Møllen 8.

HHF låner pt. en del af Ved Møllen 8 til en frivillig arbejdsgruppe har som har oprettet et erindringsrum sammen med studiekredsen for Demente. Erindringsrummet har været i brugt tre gange efter start i foråret og vi har fået rigtig meget positiv tilbagemelding om rummet, og dets positive påvirkning af de demente. Demensgruppen vender tilbage i løbet af efteråret med yderligere tiltag. HHF bakker gruppen op i deres store arbejde for en sårbar gruppe af mennesker.  

HHF arbejder på at få opdateret vores hjemmeside, hvor der bl. a. vil komme en kort præsentation af Foreningens medlemmer. Hjemmesiden er i sin spæde start og vil løbende blive mere fyldestgørende og opdateret med billeder, info mv. I samme moment vil HHF også arbejde på at blive mere synlig på diverse sociale medier.

HHF arbejder på en navneændring, da navnet ”Håndværker” måske afholder andre erhvervsdrivende i Hørsholm for at indmelde sig i foreningen. HHF vil gerne finde et mere bredt navn, og favne flere faggrupper.

Magasinet Feinschmecker har lejet området Ved Møllen i weekenden 24-27. august 2023, her kunne man evt. besøge møllen og opleve aktiviteten på matriklen.