130 deltagere fra 37 foreninger til formandsmøde i Maribo

Flot og vellykket formandsmøde for Håndværker- og Industriforeningerne

”Vi har sprunget alle tidligere rammer i forhold til antal tilmeldte. 37 foreninger og 130 deltagere i alt”.

Steen Søkvist

Formand for HIFdanmark

Sådan startede formanden for HIF Danmark, Danmarks største lokal arbejdsgivernetværk, Steen Søkvist lørdag morgen ved åbningen af formandsmødets erhvervspolitiske del.

Mange foreninger deltog i formandsmødet for første gang herunder en række foreninger, der ikke er med i SMVdanmark endnu. Den store opbakning og engagement blandt foreningerne er afgørende for succesen, sammenhold og erfaringsudveksling blandt foreningerne.

Inden konferencen startede, blev formandsmødedeltagerne budt flot velkommen i Maribo Domkirke, af formand for Lolland Håndværker- og Industriforening, formand for SMVdanmark Niels Techen samt sognepræst Per Møller.

 

En dagsorden med lokal erhvervspolitik og profilering

”Gør en kvalitet ud af det du allerede har.” Således startede forfatter Knud Romer ud, da han med en humoristisk vinkel trak deltagerne gennem en hurtig indføring i profilering og synliggørelse af både virksomhed og forening. De samme parametre gør sig gældende når man fx skal brande en landsdel.

Femern bælt og udvikling i Lolland kommune

Adm. direktør Claus F. Baunkjær, Femern A/S, fortalte om status på tunnelprojektet. Endvidere gav han deltagerne et godt indblik i Femern A/S’ arbejde med at inddrage mindre entrepriser i det store projekt. Således fortalte Claus F. Baunkjær om fx: beskæftigelseseffekterne ved projektet, byggemodning i mindre entrepriser samt erfaringer med mindre entrepriser.

Henrik Høegh, viceborgmester i Lolland kommune, fortalte om det pågående udviklings- og investeringsarbejde på Lolland. Henrik Høegh kom rundt om effekterne ved Femern projektet, Maribos nye erhvervspark samt andre nye tiltag, der skal styrke rammerne for vækst i området.

 

Ejerskifte af virksomhed

Over frokost fik vi et indblik i ejerskifte af statsautoriseret revisor Thomas Henckel, hvis budskab var at planlægge sit ejerskifte i rigtig god tid. Thomas fortalte om sine erfaringer med generationsskifte, finansiering og forskellige omstruktureringsmodeller.

Deltagerne fik tilbudt at deltage i SMVdanmarks projekt om ”Iværksætteri via ejerskifte”. Nicklas Winther, fra SMVdanmark, tilbød alle interesserede håndværker- og industriforeninger at afholde gå-hjem-møder, hvor virksomheder med kort horisont for ejerskifte kan mødes med unge faglærte, der har mod på at blive selvstændige.

 

SMVerhvervslån og udveksling af erfaringer

På mødets afsluttende del fortalte Jakob Brandt om muligheden for finansiering og investering via SMVdanmarks mulighed SMVerhvervslån. Se mere her.

Der var på formandsmødet stort engagement blandt håndværker- og industriforeningerne, og vi vil arbejde videre med de temaer, som blev rejst på mødet. På baggrund af input igangsætte følgende initiativer:

  • Gennemføre en undersøgelse af hvilke interesser og aktiviteter de enkelte Håndværker- og industriforeninger allerede har sat i søen og som de ønsker at igangsætte.
  • Udarbejde forslag til handlingsplanssatsninger for HIFdanmark udvalget med udgangspunkt i ideerne fra Formandsmødet
  • Udarbejde et forslag til en ny og bedre udnyttelse af formandsmøderne

 

Uddeling af kr. 25000 i legater

Igen i år havde vi mulighed for at uddele Thora og Harald Olesens legat. I år var der indstillet en del kandidater via håndværker- og industriforeningerne. Modtagerne i år var: Katrine Bergmansen, der var indstillet via Lolland Håndværker- og Industriforening samt Jakob Estrup Pedersen, som var indstillet via Holstebro Industri- og Håndværkerforening.

Deltagerne blev på mødet opfordret til at indstille dygtige kandidater via deres forening til næste år, når SMVdanmark reminder alle foreninger til at indsende kandidater til legatet.

 

Tak til Lolland Håndværker- og Industriforening

Det er vigtigt at sig tak til værtsforeningen Lolland Håndværker- og Industriforening, hvor formand Mogens Nilsson og bestyrelsen har lagt et stort arbejde med at arrangere årets formandsmøde. Ligeledes har Varelotteriet og Pension for Selvstændige været vigtige samarbejdspartnere og gjort det muligt at holde et formandsmøde på så højt niveau.