Lydhørhed overfor SMV’ers frustrationer

Mens den nye erhvervsminister har udtrykt sig positivt om flere sager på SMV’ernes dagsorden, så har regeringens oplæg til finanslov for næste år skabt frustrationer. De kom til udtryk på SMVdanmarks formandsmøde på Christiansborg den 24. oktober, hvor både erhvervsminister Simon Kollerup (S) og erhvervsordførerne fra Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stod til rådighed for spørgsmål.

Torsdag den 24. oktober var formænd og direktører fra SMVdanmarks medlemsorganisationer samlet til det årlige formandsmøde på Christiansborg.

Dagen bød på indlæg fra erhvervsministeren om regeringens vision for en erhvervspolitik for SMV’er; en gennemgang af SMVdanmarks erhvervspolitiske agenda; indlæg om hvordan Fonden for Entreprenørskab kan bidrage til at skabe flere og dygtigere iværksættere; en debat om, hvad SMVdanmarks iværksætterpolitik skal prioritere; et smugkig på SMVdanmarks nye medlemsundersøgelse og til sidst en paneldebat med de erhvervspolitiske ordførere Tommy Ahlers (V), Orla Hav (S) og Hans Kristian Skibby (DF).

 

Minister vil hjælpe SMV’er med udfordringer

Erhvervsminister Simon Kollerup konstaterede, at SMV’erne er rygraden i den danske økonomi, og at hans ambition er at gøre rammevilkårene så lette som muligt for dem, der driver virksomhed på ordentlig og redelig vis, mens dem, der bryder samfundskontrakten og ikke opfører sig ordentligt, skal forvente at få det sværere.

Han fremhævede Brexit, den grønne omstilling og digitalisering, som de tre store udfordringer SMV’erne står overfor og som han som minister gerne vil hjælpe med.

 

Vil ikke love kortere betalingsfrister  

Som afslutning på sin tale, rundede han spørgsmålet om betalingsfrister, som han godt vidste var en elefant i rummet:

”Jeg taler med de andre partier om det og afviser ingenting på forhånd. Spørgsmålet er, om det kan isoleres til betalingsfristproblemer, eller om der er et større likviditetsproblem, der kan angribes fra andre vinkler. Jeg kender kampagnen (for kortere betalingsfrister, Red.) og følger med. Hvad den konkrete løsning ender at blive, må vi vente at se. Der skal jo være et flertal bag,” konstaterede han.

 

Afviste klagenævn for offentlige udbud

Inden han drog videre i sit ministerielle liv, fik han et par spørgsmål fra salen med på vejen.

Svend Erik Rahbek, formand for Arbejdsgiverforeningen KA, spurgte til det klagenævn for offentlige udbud, som regeringen nu har skrinlagt og konstaterede, at det jo netop er et sted, hvor ordentlighed er væsentligt for SMV’er.

Til det svarede Simon Kollerup, at han er enig i missionen, men at det var nemmere at blive enige om at oprette klagenævnet, end at finde ud af, hvordan det helt konkret skulle se ud.

”Jeg vil gerne ’comitte’ (forpligte, Red.) mig til at fremme et godt offentligt-privat samarbejde, men vi må finde en anden måde at gøre det på, som ikke er klageinstans,” sagde han.

 

Kommunerne skal gå forrest i indsats mod social dumping

Formanden for Danske Malermestre og Håndværkerforeningen København, Per Vangekjær tog også fat i spørgsmålet om ordentlighed og spurgte til regeringens ambitioner om, at rulle de initiativer Københavns Kommune har taget for at imødegå social dumping ud til landets øvrige kommuner.

Til det svarede ministeren, at han meget gerne vil den sociale dumping til livs, men at han ser det som en kommunal opgave.

 

Tag forlængelsen af den arbejdsgiverbetalte sygeperiode af bordet 

Som et sidste spørgsmål kom vicedirektør i SMVdanmark Jakob Brandt på banen med den del af regeringens finanslovsforslag, der går på at forlænge den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode fra 30 til 40 dage.

Han fremhævede, at SMVdanmark netop har spurgt sine medlemmer, hvordan de vil agere, hvis de skal betale de ekstra 10 dage for deres syge medarbejdere. Resultatet er, at et så stort antal virksomheder ikke vil fortsætte med at tage risikomedarbejdere ind i samarbejde med jobcentre og kommuner, at det ikke vil give det provenu, som regeringen forestiller sig. Han opfordrede derfor regeringen til at tage forslaget af bordet.   

Til det svarede ministeren interesseret, at netop på grund af de erfaringer, som SMVdanmark har og gør sig med sit bagland, er samarbejdet med SMVdanmark vigtigt – og han opfordrede til at argumenterne kommer på bordet – og at samarbejdet i det hele taget intensiveres.   

Også erhvervsordførerne fra Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet svarede på spørgsmål og inviterede til mere samarbejde.

Sten Søkvist fra Håndværkerforeningen København og TEKNIQ Arbejdsgiverne spurgte til regeringens forslag om finansiering af en forhøjet arveafgift til 3 pct. over 30 år. Det var en højere rente end han kunne få i banken.

Her måtte Orla Hav fra Socialdemokratiet forsvare sin regering. Han pegede på, at det vigtigste er, at man kender de vilkår, man generationsskifter under og at det nu engang er sådan, at regeringen vil prioritere velfærden og at den skal finansieres.

 

Et vanvittigt projekt

Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti var uenig:

”Selvfølgelig skal pengene beskattes, hvis de i forbindelse med et generationsskifte trækkes ud af virksomheden, men hvis de bliver i den, så er det jo bare en krigserklæring overfor virksomhederne,” sagde han og konstaterede, at det er trist at debatten om arveafgiften i forbindelse med generationsskifte koncentrerer sig om en godsejer på Fyn: 

”De fleste er jo ganske almindelige danske virksomheder,” sagde han.

 

SMV’er er ganske almindelige danskere

Tommy Ahlers fra Venstre mener, at debatten om generationsskifte hviler på en forkert opfattelse af, hvem virksomhederne er.

”Det handler om mennesker, der tror på noget. Diskussionen vidner om, at man tror at virksomhederne er nogen, man bare kan malke. Man taler om storaktionærer osv. Men det er de fleste jo ikke. De er ikke Jørgen Mads Clausen’er, der sidder på et kontor med en udstoppet Tiger. Det er små virksomheder, der har lærepladser. Det er ærgerligt,” sagde Tommy Ahlers.

Opildnende konstaterede han dog, at Danmark grundlæggende er et godt sted at drive forretning, men det betyder ikke, at det ikke kan gøres bedre, lød det videre.

 

Mange uafklarede spørgsmål

Blandt de fremmødte var der en udbredt skepsis overfor regeringens planer på flere områder. Emner der blev spurgt til, var mange, men klagenævnet for offentlige udbud var et, som særligt Vibeke Haaning fra KA Pleje var ærgerlig over. Hun oplever, at det er svært at konkurrere med kommunerne, fordi man i udbuddene ikke får betaling for frokostpauser og kørsel til og fra borgerne, hvilket bringer timeprisen ned under overenskomst-niveau.

Det kunne Orla Hav dog ikke se noget problem i.”Det står ikke øverst på min hitliste. Det normale i vores samfund i forhold til prisdannelse er et resultat af udbud og efterspørgsel. Nogen vil og nogen vil ikke,” sagde han.

Vil der komme rådgivning til SMV’er om, hvordan de kan blive en del af den grønne omstilling?

Orla Hav svarede, at han ikke er tilhænger af et tilskuds-Danmark, men han mener, at der er masser af muligheder for virksomhederne til at etablere nye forretningsområder. Han kunne dog godt se en udfordring med, hvordan en frisør kan blive meget grønnere end ved at bruge grønne produkter i sin forretning.

Og mens vi er ved frisørerne, spurgte direktør John Petersen for dofk, til behovet for en barselsordning for selvstændige. Her var Orla Hav og Tommy Ahlers enige om, at det skulle prøves igen og opfordrede i det hele taget til at genfremsætte tidligere forslag, fordi der nu er nogle yngre og måske mere lydhøre medlemmer af Folketinget.