Rekord mange deltagere i år til formandsmødet

Hele 130 deltagere fra i alt 37 foreninger deltager i dette års formandsmøde. Det er Lolland Håndværker- og Industriforening, der er vært for det stort anlagte møde, som afvikles i dagene fra den 13.-15. september 2019 i Maribo.

Formand i Lolland Håndværker- og Industriforening Mogens Nilsson siger, ”Håndværker- og Industriforeningerne udgør det største lokale arbejdsgivernetværk i Danmark. Jeg er meget glad for den store interesse for formandsmødet. De mange tilmeldte foreninger og deltagere, afspejler den lokale mangfoldighed som vi udgør i foreningerne sammen med SMVdanmark.”

Mogens Nilsson fortsætter, ”Vi har flere gode samarbejdspartnere, der gør, at vi kan tiltrække så mange deltagere som er tilfældet i år. Udover SMVdanmark, så er det vigtigt for os at både Pension for Selvstændige og Varelotteriet bakker op om formandsmødet. Vi har sammenfaldende interesser, når det gælder om at styrke forholdene og sammenholdet blandt selvstændige over hele Danmark”.

 

Lokal erhvervspolitik og branding af provinsen

Vi har opdateret programmet med to nye oplægsholdere. Således vil forfatter og foredragsholder Knud Romer Jørgensen fortælle om branding og strategisk kommunikation. Knud vil gå bag om, hvordan man forvandler en ting, en virksomhed, et produkt, ja en hel landsdel til en mærkevare, der står for nøjagtigt den betydning og det billede, som man vil give af det? Det kan vi bruge lokalt.

Ligeledes vil viceborgmester Henrik Høegh, Venstre, der er tidligere medlem af Folketinget og fødevareminister, fortælle hvordan kommunen udnytter sine investeringer og initiativerne til at skabe værdi og nytte for både borgere og erhvervsliv i Lolland kommune.

”Det er vigtigt at vi mødes og udveksler erfaringer og evaluerer, så vi kan blive bedre i fremtiden. Og emner som bl.a. branding, lokal udvikling og investering samt et indblik i Danmarks største infrastrukturprojekt kan være med til at sætte gang i dialogen.” slutter formand Mogens Nilsson.

Herudover er der yderligere en række interessante emner på programmet.  

 

Alle mødes i Maribo den 13. september

Alle mødes fredag i Maribo, hvor der er fællestur til det store infrastrukturprojekt ved Storstrøm. Efterfølgende er der samvær og fællesspisning for alle deltagere fra Håndværker- og Industriforeningerne fredag aften.

Udover den politiske del af mødet, så er der en række andre spændende aktiviteter på programmet. Bl.a. uddeles Thora og Harald Olesens legat, i år til to unge dygtige håndværkere. Alle håndværker- og industri-foreninger, der er med i SMVdanmark kan indstille kandidater til legatet.

Endvidere er der planlagt en spændende ledsagertur, der tager deltagerne rundt om Maribo Søerne, forbi Dodekalitten og til frugtfestival i Sakskøbing, hvor frokosten samtidig indtages på Hotel Sakskøbing.