Interessante tider

”Gid du må leve i interessante tider”. Sådan lyder en gammel kinesisk talemåde, der dybest set er ment som en forbandelse, og lige nu går den næsten dagligt i opfyldelse.

Interessante tider

Det er virkelig interessant at være den bestyrelse for SMVaalborg, som næsten dagligt må navigere i en kalender præget af aflysninger/udsættelser og manglende mulighed for at placere nødvendige arrangementer og deadlines ind i en fremtidig kalender i Coronaens skygge.

Årets generalforsamling og alle forårets sociale arrangementer er for længst aflyst, men beretning og regnskab er tilsendt medlemmerne via nettet. Den 12. maj var datoen for den traditionsrige legatfest i byrådssalen med deltagelse af borgmester Thomas Kastrup Larsen. Der plejer at være et par hundrede mennesker til stede, og med kravet om at forsamlinger ikke må overskride ti deltagere er den fest også væk.

Vort medlemsblad, der efter planen skulle komme på gaden 1. juni, var – for at få referat og billeder med fra legatfesten – rykket til udgivelse 15. juni. Nu, da festen er opgivet, er udgivelsen rykket tilbage til 1. juni, så medlemmerne i det mindste kan læse om de forberedte festligheder

Tilbage står SMVaalborg med navnene på 22 legat- og prismodtagere og en samlet sum til uddeling på næsten 200.000 kr.. Modtagerne har fået besked og et foreløbigt ”tillykke”. Naturligt stiller de spørgsmålet: ”Hvornår bliver de ærefulde diplomer overrakt, og må jeg tage familien med?”. Mens vi maner til tålmodighed, springer vi fra tue til tue. For der er ikke blot tale om en overdragelse, men om en festligholdelse, som med pressens tilstedeværelse er årets mest markante begivenhed i SMVaalborg.

Lige nu ser det ud til, at den begrænsede forsamling på 10 kan vokse til 30-50 i næste fase, så vi arbejder med en plan om, at de 11 legater, der uddeles af SMVaalborg og fem fra laug og mesterforeninger til de dygtige, nyuddannede håndværkere kan overrækkes ved festlighed(er) i Håndværkerhusets sal.

Legaterne til årets æreshåndværker og årets unge iværksætter er indstiftet af Aalborg Kommune og overrækkes traditionelt af byens borgmester. SMVaalborg har foreslået, at det sker på Aalborgs gamle rådhus, men borgmesteren har endnu ikke kunnet sætte dato på. Kommunens pris til en virksomhed, der tager et særligt socialt ansvar, kan overrækkes hos modtagervirksomheden.

Tilbage står tre legater, der i år uddeles for første gang: Hæderslegatet til idémanden Martin Nielsen for hans projekt til omdannelse af den tidligere spritfabrik til ”Cloud City”, ”Kulturprisen” til direktøren for KUNSTEN, Lasse Andersson, og ”Praktikprisen” til lederen af TECHCOLLEGE’s praktikcenter, Per Dennis Kristensen.

Mens vi overvejer og flytter rundt på kalenderen, bevarer vi tålmodigheden, for udgangspunktet ligger helt fast: Hver legatoverrækkelse skal være festlig og synlig. Legatfesten er et slagnummer, og det skal en kinesisk virus ikke lave om på, skønt det at leve i interessante tider måske lige nu ikke er så interessant på den festlige måde.