Mangelfuld vejledning skaber problemer

Langt de fleste der tager en faglig uddannelse har godt fast arbejde, er tilfredse med deres tilværelse, deres løn og arbejdsvilkår - samt glade for at kunne skabe noget med hænderne, og så ikke mindst muligheder for at blive leder eller selvstændig.

Langt de fleste der tager en faglig uddannelse har godt fast arbejde, er tilfredse med deres tilværelse, deres løn og arbejdsvilkår -  samt glade for at kunne skabe noget med hænderne, og  så ikke mindst muligheder for at blive leder eller selvstændig. Andre der tager den slagne vej med kandidateksamener, og rigtigt mange år på SU, kan mange gange se frem til usikre jobmuligheder og måske personlige nedture fordi deres uddannelse ikke er efterspurgt af arbejdsgiverne.

Alligevel lægger folkeskolerne stor vægt på at motivere deres forventningsfulde elever til at tage en gymnasial uddannelse, så snart deres karaktergennemsnit giver adgangen dertil.  Det er ikke fint nok at gå i lære eller som ung står ved, at man vil ud i erhvervslivet og præstere et stykke samfundsgavnligt arbejde allerede i læretiden.

Vi i SMVaalborg gør noget positivt for at dække fremtidens arbejdskraft.  Uddannelse der er en af vores mærkesager har højeste prioritet.
Derfor arbejder vi på mange fronter for de unge. Vi har en årlig uddeling af legater til dygtige unge, som motivation for andre.  Vi har vore gæstelærere, som besøger de folkeskoler der vil tage imod os. Er endvidere med i kommunens ungestrategigruppe, der sætter mål for de unges uddannelse.Foreningens repræsentantskab rummer formænd og oldermænd fra de forskellige fagområder, her er uddannelse, praktikpladser og fremtidens behov fo arbejdskraft  altid på dagsordenen.

 Vi bakker endvidere op om SMVdanmarks måske lidt kontroversielle forslag om at flytte 10. klasses eleverne  til erhvervsskolerne. I dag er det kun omkring 4 pct. af eleverne, der vælger 10. klasse, som efterfølgende tager på en erhvervsskole. Det er ikke optimalt.

Og tro ikke at håndværksfagene står stille. Der sker hele tiden nyt – energioptimering, co2 begrænsning, bæredygtigt byggeri og udvikling af nye metoder og materialer giver spændende jobs for de unge. Læs blot artiklen i dette blad om AAU’s byggeudviklingsafdeling BUILD, hvor fremtidens byggeri testes. Men glem heller ikke, at vi ud over at skulle bo godt også skal have noget godt at spise. Det sørger blandt andet de faglærte slagtere for. Læs mere om hvad slagter Holmberg gør for de unge og bemærk ikke mindst, at den nyuddannede slagter og pølsemager er yderst tilfreds med sin tilværelse, og de muligheder han har.  Genindfør derfor obligatorisk erhvervspraktik i folkeskolen - lærerne ved desværre generelt for lidt om arbejdsmarkedet og dets uddannelser. De unge, som har oplevet erhvervspraktik mener, at erhvervspraktik giver et værdifuldt indblik i forskellige jobfunktioner, arbejdsopgaver og arbejdsmiljø, samt giver en  god orientering om arbejdsmarkedet.

På trods af alle bestræbelser er der dystre tal omkring tilmeldingerne til erhvervsuddannelserne på Teccollege i Aalborg. Den 2. august 2022 var tallet ca. 500, mod 653, i 2021. Det er dog fortsat muligt at tilmelde sig uddannelserne.

Det er en hård kamp, men vi fortsætter bestræbelserne for at sikre fremtidig arbejdsstyrke.

Du kan også læse denne artikel i SMVaalborgs medlemsblad.