Positivt at hpx vil udfordre gymnasierne

– også til håndværkere på arbejde. Store prestigeprojekter og økonomiske projektmidler udefra har styret de større danske byers ensartede udvikling, byggeprojekter og dermed infrastrukturen, butikslivet og borgernes adfærd. Det gælder også Aalborg og blandt andet de håndværkere, der skal udføre deres opgaver i midtbyen, er kommet i klemme mht. manglende parkeringsmuligheder og vanskelig fremkommelighed i byens gadelabyrinter.

Alle forandringer og forbedringer i samfundet har positive konsekvenser for dem som nye tiltag vil gavne - og negative konsekvenser for dem der føler sig ramt, hvis deres job er i fare.

Så når regeringer nu foreslår en markant ændring af uddannelsestilbuddene så elever efter 9.klasse kan vælge en helt ny ungdomsuddannelse så vil nogle lærere der er vant til undervise 10.klasser føle sig truet og det er klart at det godt alternativt til gymnasiet også vil få lærere og den akademiske elite herfra til at reagere.

Men det nye tilbud er notorisk et godt skridt i retning af at få de unge til at vælge en erhvervsmæssig uddannelse og en fremtid i de håndværksfag, der lige nu og fremover kommer til at mangle kvalificerede medarbejdere.

Det er positivt at de faglige og kreative fag fremmes og at det vil blive attraktivt at kombinere nogle boglige evner med praktiske færdigheder. Væk med begreber i 9.kl. som at være egnet eller uegnet til gymnasiet som impliceret betyder at nogle er Uegnet til den boglige uddannelse som familien og studievejlederne har håbet at eleverne efter folkeskole ville vælge.

Nu kommer diskussionen om hpx vil være en god mulighed for de unge.

Og det mener vi i SMVaalborg sammen SMVdanmark.

En toårig uddannelse hpx er et godt alternativt til gymnasie- uddannelsen, da 10.klasse ofte blot har været en gentagelse af 9.klasses undervisningen.

Hvis efterskolerne samtidig indretter sig på at have flere praktiske fag, så vil reformen være med til at modvirke manglen på faglærte der allerede nu er presserende og om få vil der mangle op til 80.000 håndværkere i byggebranchen.

Det vil være fantastisk positivt hvis der kan opbygges et godt undervisningsmiljø på en ny overbygning på 9.klasse. Alt for mange tror at gymnasiet er den eneste vej til et godt arbejdsliv, en holdning som uddannelsessystemets studievejledere og familien har understøttet fordi de har manglet informationer om de eksisterende alternativer.

Nu vil en positiv gennemførelse af hpx over hele landet blive en fuldgyldig og attraktiv mulighed for de unge.

Forslaget bør selvfølgelig gennemarbejdes grundigt ned inddragelse af arbejdsmarkedet parter og interesseorganisationer så det bliver appetitligt og optimalt for alle.

Alle forandringer er nemlig svære og vil nyde modstand for de dem frygter deres job og positioner - men dry er nødvendigt at tage et samfundsmæssige ansvar der gør at der fremover kan rekrutteres dygtige medarbejdere i branchen der kan tilbyde gode jobs, karriereforløb og et godt arbejdsliv for de unge. Og så er en erhvervsmæssig uddannelse også en god vej til at blive selvstændig og leder i branchen.