SMVaalborg Legat

Kan du bruge et legat til at styrke din uddannelse med et skole- eller praktikophold i udlandet?

SMVaalborg (stiftet i 1848 som Aalborg Haandværkerforening) har som et af sine hovedformål at medvirke til atskabe fremtidens veluddannede, tekniske arbejdskraft. I
den opgave indtager det internationale perspektiv og den globale inspiration en væsentlig plads.

Derfor har SMVaalborg med midler fra Aalborg Haandværkerforenings Fællesfond indstiftet et uddannelses- og rejselegat, der uddeles i portioner på op til 20.000 kr. Legatet skal anvendes til skole- eller praktikophold i udlandet som et led i uddannelsesforløbet eller i umiddelbar forlængelse af det, og pengene skal anvendes til dækning af direkte udgifter ved opholdet og f.eks. forsikringer, visa og vaccinationer.

Legatet kan søges af lærlinge/studerende med bopæl i Aalborg Kommune og med uddannelsesforløb på TECHCOLLEGE og på de tekniske erhvervsakademiuddannelser på University College Nordjylland.

Efter anvendelse af den tildelte legatsum skal udarbejdes en kort rapport over forløb og udbytte.

Ansøgningsskema rekvireres på www.smvaalborg.dk

Vi ser frem til at høre fra jer
Fondsbestyrelsen