SMVaalborg siger velkommen til Nordjyllands Slagtermesterforening

SMVaalborg er med 1100 medlemsvirksomheder Nordjyllands største erhvervspolitiske forening, og væksten fortsætter. Senest har Nordjyllands Slagtermesterforening med 31 medlemmer meldt sig kollektivt ind i SMVaalborg.

De selvstændige slagtermestre ønsker at være repræsenteret, hvor ideer udveksles og beslutninger træffes til gavn for alle Danmarks aktive, små og mellemstore virksomheder. Den repræsentation varetager SMVaalborg
lokalt og på landsplan SMVdanmark med de 18.000 medlemsvirksomheder
Som andre brancher med fokus på at tiltrække fremtidens kvalificerede medarbejdere har de nordjyske slagtermestre fulgt SMVaalborg indsats for – bl.a. gennem gæstelærere i folkeskolen – at motivere flere unge til en erhvervsuddannelse. En del af motivationen ligger i SMVaalborgs årlige belønning af de dygtigste unge. Alene i 2020 uddelte foreningen legater for godt 300.000 kr.


Året uden sylte

Nordjyllands Slagtermesterforening repræsenterer de selvstændige
mestres tradition for smag og kvalitet. På denne tid af året plejer foreningen at præsentere vinderen af den kollegiale konkurrence om ”Nordjyllands Bedste Sylte”. Som endnu et eksempel på Corona krisens følgevirkninger er konkurrencen 2020 aflyst.

SMVdanmark og SMVaalborg har fulgt nedlukningen af Nordjylland tæt. En spørgeskemaundersøgelse blandt landsdelens små og mellemstore virksomheder afslører, at 40 % af virksomhederne betragter regeringens tiltag i Nordjylland for en ”overreaktion”. Virksomhederne kommer selv til at samle en stor del af regningen op. SMVdanmark påpeger, at pendlerløn- kompensationsordningen kommer til at koste virksomhederne ca. 3.500 kr. pr hjemsendt medarbejder.

 

Den aktive indsats

Det er i de kritiske situationer, de små og mellemstore virksomheder har særligt brug for organisationer, der kæmper for dem. Det oplever vi i SMVaalborg, men vækst i medlemstallet er ikke et mål i sig selv. Vi kunne sikkert øge det betragteligt, hvis vi også arrangerede sammenkomster (inden for reglerne) med underholdning og gratis kaffebord.

Men det er ikke det, beslutningstagerne har behov for. De vil have specifikke råd og aktiv indsats fra de organisationer, som udelukkende kæmper for dem og deres mulighed for at styrke forretningen.

Derfor melder de sig ind i SMVaalborg, hvor de deler deres interesser med blandt andre medlemmerne af Aalborg Tømrer- og Murerlaug, TEKNIQ Aalborg og Himmerland, Maskinmesterforeningen, Aalborg Frisørlaug, Aalborg og Nørresundby Malerlaug, Aalborg Smedelaug, Nibe Erhvervsråd og Hals Erhvervsforening – og nu også Nordjyllands Slagtermesterforening.