SMVaalborg støttepakker: Støttepakkerne og den mentale hjælp

Der er etableret en lang række hjælpepakker, som skal hjælpe virksomhederne og deres medarbejderes økonomiske situation. Når man følger pressen, kan man se, at der mange, især små virksomheder, som er kommet i klemme. De fleste er økonomisk udfordret, samtidig med, at der er stor usikkerhed om fremtidens støttepakker.

Derudover har nogle måttet vente lang tid på udbetalingen fra de eksisterende støttepakker. I nogle virksomheder er det både manden og konen der arbejder i virksomheden, og deres egenkapital har evt. hurtigt fået ben at gå på, så de lever på bankens nåde. Det kan godt være at man logisk kan sige; at til sommer kommer der gang i den igen, men det er lang tid, når man har kreditorer ”siddende på skulderen”. Man føler at man har et svært og tungt åg at løfte.

 

I SMVaalborg har vi drøftet det på vores bestyrelsesmøder, da vi frygter, at der vil komme en del betalingsstandsninger først i 2021. Vi har især drøftet de problemer der er på det mentale plan, når virksomhedsejere må lukke og slukke deres livsværk. En del har også skudt deres hus og andre værdier ind i virksomheden som pant. De har det dårligt og føler dårlig samvittighed overfor deres kreditorer, selvom de er uden skyld i tragedien. Dette kan føre til langvarig stress og det der er værre. Derfor er det vigtig, at man så hurtig som muligt, får taget kontakt til dem, som er kommet i klemme.

 

Nogle af vores medlemmer som evt. tidligere har drevet virksomhed vil kunne være sparringspartnere. Men i første omgang har vi i samarbejde med SMVdanmark sat problemstillingen på dagsordenen, og det viser sig at SMVdanmark har en fin ordning, der kan medvirke til, at virksomhederne kan optage lån med statsgaranti. Derudover har SMVdanmark været primusmotor i etableringen af hjælpepakker og en lang række andre hjælpeværktøjer. Alt dette kan der læses om på https://smvdanmark.dk/

 

I SMVaalborg har vi også indledt et samarbejde med Early Warning https://earlywarning.dk som også har rådgivning og hjælp. De kan hjælpe og rådgive ved en evt. turnaround af virksomheden, konkurs eller en rekonstruktion. Derudover har de også hjælp til ”hvad gør man efter konkursen” osv... Early Warning er organiseret i det regionale erhvervshus og har hjulpet over 7000 virksomheder siden 2007. De er hurtig ude ved virksomheden for at få afdækket problemstillingen. Det at der kommer en, som kan sætte sig ind i virksomheden og evt. tage lidt over, giver lidt psykologisk ilt til virksomhedsejeren, så man kan se et lys for enden af tunnelen.

 

For at kombinere de forskellige tiltag, vil vi i SMVaalborg koordinere indsatsen for den enkelte virksomhed ud fra ovenstående muligheder. Vi har en mand tilknyttet, som i samarbejde med Early Warning og SMVdanmark kan skabe de rette forbindelser fra virksomhed til de rette instanser. Vi håber de virksomheder der kommer ud for svære situationer, vil søge hjælp og gerne gennem SMVaalborgs støttepakke. Husk på at i nogen kulturer er det kvalifikation at have prøvet nedgang og konkurs, mens vi i Danmark stadig hælder til at hylde janteloven.