Væksten og tilliden

Inden for det seneste halve år har yderligere to nordjyske brancheorganisationer meldt sig kollektivt ind i SMVaalborg: Først Nordjyllands Slagtermesterforening og senest Dansk Bilbrancheråd Aalborg.

Dermed har det samlede medlemstal passeret de 1.300, og SMVaalborg er klart Nordjyllands største erhvervspolitiske forening med en pondus, der underbygges af, at stort set samtlige medlemmer har en daglig funktion som ejerledere.

Fælles for de to nyeste medlemsorganisationer er, at de med indmeldelsen i SMVaalborg har ønsket at udvide deres eksisterende, faglige netværk med en lokalforankret, aktiv forening med et erhvervspolitiske sigte udelukkende rettet mod de små og mellemstore virksomheder. For os er det et signal om tillid og om det ansvar slagtermesterforeningen og bilbrancherådet påtager sig over for både deres forretninger og deres brancher. Det er vi i SMVaalborg taknemmelige for og ser det som udtryk for, at vi som en lokal organisation lever op til vore løfter og forpligtelser – stærkt bakket op af vores moderorganisation SMVdanmark.

Om baggrunden for indmeldelsen siger formanden for Nordjyllands Slagtermesterforening, Leif Tranholm: ”Vi vil være med, hvor der udveksles ideer og træffes beslutninger om emner af betydning for håndværket og især de små og mellemstore virksomheder i Nordjylland”.

Formanden for Dansk Bilbrancheråd Aalborg, Jan Bloch:: ”Vi fokuserer på SMVaalborgs bestræbelser på at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelsernes mange muligheder for en spændende karriere. Med kompetente gæstelærere i folkeskolen og med uddelingen af de årlige legater til elever i mange brancher er SMVaalborg med til at belønne og øge interessen. Både for erhvervsuddannelserne som helhed og for de enkelte branchers indsats for at uddanne fremtidens kvalificerede, faglige arbejdskraft”.

SMVaalborg repræsenterer mange brancher, og jo flere, vi er, desto mere bliver vi hørt. Men vækst i  antallet af medlemmer er ikke et mål i sig selv. Vi ønsker ikke at ende som en ”eventforening” med mange medlemmer uden interesse for vort klare formål: at være en erhvervspolitisk forening med gennemslagskraft.

Den situation har vi prøvet, og den var da ganske festlig: I 1956 havde Aalborg Haandværkerforening (siden januar 2019 SMVaalborg) 3.0000 medlemmer, og foreningens bygning – Haandværkerforeningen på Østeraa - lagde rum til juletræsfester, baller og besøg af kendte kunstnere inden for scenekunst og musik. Det var byens største forening, og alle kunne være med.

Da en lokal avis i 1931 interviewede foreningens formand, fabrikant Lars Mørch, om foreningens vigtigste opgave, svarede han: ”Vi søger og har altid søgt at holde sammen på borgerskabet. Det ser jeg som hovedopgaven”.

I dag er hovedopgaven en helt anden: At holde sammen på og repræsentere de små og mellemstore virksomheder indenfor alle brancher. Det behøver ikke at være kedeligt at tænke i erhvervspolitik og skabe gode rammevilkår, men event-jagten overlader vi trygt til andre, mens vi og vore medlemmer koncentrerer os om det væsentlige: At skabe fremgang for det nordjyske erhvervslivs stærke element af SMV.