Generalforsamling i SMVherning 2023

SMVherning indkalder torsdag den 16. marts 2023 kl. 17.00 til ordinær generalforsamling på Best Western Plus Hotel Eyde, Mindegade 1, 7400 Herning

Årets generalforsamling byder på et interessant foredrag med Peter Viggo Jakobsen om konflikten Ukraine/Rusland.
Peter Viggo Jakobsen, Ph.d.- er lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet og professor ved Center for War Studies, Syddansk Universitet.
Peter har forsknings- og undervisnings interesse i Dansk og Nordisk sikkerhedspolitik, FN’s rolle i international fred og
sikkerhed, NATO, Stabiliseringsoperationer, Civil militært samarbejde, Konflikthåndtering, Militær magtanvendelse, Tvangsdiplomati og Strategi.

Til slut hygger vi med stegt flæsk med persillesovs; så kom til en spændende aften med masser af netværk.

Det er muligt for medlemmer at medbringe en gæst.
Oplys dette ved tilmelding.

SMVhernings ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Godkendelse af årsrapport
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Fastsættelse af foreningens kontingent
7. Håndværkerstiftelsens regnskab
8. Orientering fra Håndværkerstiftelsen
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Håndværkerstiftelsen
10. Indkomne forslag - Godkendelse af vedtægtsændring
11. Orientering fra Herningsholm Erhvervsskole - Oplæg om det kommende håndværks-
kollegie i Herning
12. Eventuelt

Tilmelding skal ske til Conny Sørensen på cs@erhvervsraadet.dk senest d. 10. marts kl. 11.00.
Evt. forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest den 7. marts 2023