Bygge- og Anlægsudvalget

I Bygge- og Anlægsudvalget mødes SMVdanmarks bygge- og anlægsorganisationer for at lægge den politiske linje for SMVdanmarks byggepolitik. Udvalget har fokus på rammerne og de generelle forhold for de 6.500 mindre byggevirksomheder, der er medlem af SMVdanmark.

I byggebranchen er der stor forskel på at være en stor entreprenør og en mindre håndværksvirksomhed. Vi repræsenterer og varetager som den eneste erhvervspolitiske hovederhvervsorganisation udelukkende de mindre virksomheders interesser. Vi har ingen intern interessekonflikt mellem store og små virksomheder, og vores politik formuleres derfor af små og mellemstore byggevirksomheder for små og mellemstore byggevirksomheder.

Udvalget arbejder desuden med konkrete lovforslags betydning for medlemmernes dagligdag og med at sætte de mindre virksomheders ønsker og problemer på den politiske dagsorden.

Bygge- og Anlægsudvalgets medlemmer

  • Formand: Malermester Svend Poulsen, Danske Malermestre
  • Næstformand: Anlægsgartnermester Michael Dall, Danske Anlægsgartnere
  • Chefkonsulent Claus Bunk, Arbejdsgiverforeningen KA
  • Direktør Ole Draborg, Danske Malermestre
  • Direktør Morten Frihagen, Dansk Håndværk
  • Tømrermester Peter Holm, Dansk Håndværk
  • Landskabsarkitekt Per Malmos, Danske Anlægsgartnere
  • Bygherrerådgiver Christian Aagaard Nielsen, Arbejdsgiverforeningen KA
  • Sekretariatschef Michael Petersen, Danske Anlægsgartnere
  • Observatør: Sekretariatsleder Tina Hessellund, Dansk Låsesmede Forening