Klimanetværket

Fremtidens klima er vigtigt for SMVdanmarks medlemmer.

SMVdanmarks Klimanetværk er igangsat pga. den øgede interesse blandt vores medlemmer for klimatiltag og den grønne dagsorden.

Klimanetværket er et ad hoc-netværk, som vi har nedsat til vores medlemmer og andre klimainteresserede. 

SMVdanmark arbejder herudover aktivt i tre af regeringens klimapartnerskaber:

  • Bygge- og anlægssektorer
  • Service, it- og rådgivning
  • Handel.

Medlemmerne af netværket bærer grøn viden og idéer ind til SMVdanmarks arbejde med klimapartnerskaberne og det politiske arbejde på klimaområdet.