Jeanette Juul

Receptionist

Primære arbejdsområder: Reception, modtagelse af gæster samt mødebooking.

Tlf: +45 33 93 20 00

Jeanette Juul passer SMVdanmarks reception og telefoner, modtager gæster, booker mødelokaler og varetager en række administrative opgaver for SMVdanmark og Håndværkets Hus. Sideløbende med receptionsarbejdet deltager Jeanette i håndtering og legalisering af ATA-Carneter og øvrige eksportdokumenter.

Baggrund

Jeanette er uddannet kontorassistent.