Jeppe Rosenmejer

Chefkonsulent, cand.jur., LL.M.

Primære arbejdsområder: Juridisk rådgivning, undervisning, politisk interessevaretagelse samt ansvarlig for koordinering af SMVdanmarks EU-politiske arbejde.

Tlf: +45 32 63 03 11
Mobil: +45 40 53 11 53

Jeppe Rosenmejer er chefkonsulent i SMVdanmarks juridiske afdeling, hvor han beskæftiger sig med en bred vifte af sager, men især juridisk rådgivning til SMVdanmarks medlemmer. Herudover beskæftiger Jeppe sig med varetagelse af politiske interesser samt koordinerer SMVdanmarks EU-politiske arbejde og er ansvarlig for SMVdanmarks indsats mod annon-cehajer. Desuden underviser Jeppe på kurser om entreprise- og udbudsret. 

Baggrund

Jeppe er uddannet jurist fra Københavns Universitet og Amsterdams universitet samt master i EU-ret fra Kölns Universitet. Jeppe er desuden uddannet advokat, men har deponeret sin advokatbestalling.

Jeppe repræsenterer SMVdanmark i:

  • Forbrugerklagenævnet
  • Standardiseringspolitisk Forum under Dansk Standard.