Thomas Gress

Seniorøkonom

Thomas arbejder som seniorøkonom hos SMVdanmark.

Tlf: +45 33 93 20 00
Mobil: +45 51 90 50 91