Formandsnetværket for Brancheforeninger

Formandsnetværket for Brancheforeninger har til formål at styrke formændene for selvstændige brancheforeninger i et fællesskab, der giver inspiration, udvikling og netværk. Formænd i brancheforeninger i SMVdanmark har gratis adgang til netværket.

De selvstændige brancheforeninger spiller en afgørende rolle i varetagelsen af medlemmernes inte-resser og for branchernes sammenhold, fællesskab og faglige udvikling.

Brancheforeningerne er udfordret på stigende forventninger fra medlemmerne og hård konkurrence. Foreningerne skal derfor være endnu dygtigere til at levere konkret værdi for medlemskabet. Bestyrel-serne og særligt formændene spiller en afgørende rolle i foreningernes strategi, ledelse og udvikling.

Derfor er Formandsnetværket for Brancheforeninger etableret. Netværket er rammen om fem år-lige møder. Her får du ny viden og inspiration fra eksterne oplægsholdere indenfor politik, staten, orga-nisationer og virksomheder, og du deltager i netværksdrøftelser, sparring og nye alliancer sammen med andre formænd i selvstændige brancheforeninger og mindre arbejdsgiverforeninger. Der er her, vi taler om, hvordan vi bliver endnu stærkere og dygtigere til at drive vores foreninger.


Målgruppe

Formænd for selvstændige brancheforeninger og mindre arbejdsgiverforeninger

Indhold

Formandsnetværket for Brancheforeninger mødes fem gange årligt til arrangementer, der både giver fagligt input, ny viden, inspiration og styrkede relationer hos ligesindede fra andre brancher. Alle møder afholdes sidst på eftermiddagen eller om aftenen.


Møder afholdes som udgangspunkt i september, november, januar, marts og maj, og hvert møde har et gennemgående tema og eksterne oplægsholdere i form af topfolk indenfor politik, statsadministrati-onen, virksomheder, interesseorganisationer m.m.


Netværksfacilitator er Thomas Torp, partner og rådgiver hos Krüger & Torp Advisory. Thomas Torp har 35 års erfaring med foreningsledelse, og han rådgiver foreninger om strategi, organisationsudvik-ling, ledelse og politisk interessevaretagelse. Han er forfatter til bogen ”God Organisationsledelse”.

Vilkår

• Ansøgning om optagelse sker ved henvendelse til Thomas Torp på thomas@krugertorp.dk eller tlf. 25 21 85 80
• Medlemskabet følger formandsposten i en forening, og deltagelse i netværket kan ikke over-drages til andre end formanden
• Ved beslutning om optagelse af medlemmer vurderes blandt andet den samlede sammensæt-ning af udvalget og konkurrencesituationen mellem medlemmerne
• Der afholdes årligt fire eftermiddagsmøder og ét aftenmøde med middag
• Møderne afholdes i hovedstadsområde enten hos SMVdanmark eller hos et netværksmedlem
• Alle møder har både ekstern oplægsholder samt interne oplæg og drøftelser om formandsrol-len, om bestyrelsesarbejdet, om foreningernes udfordringer og om den politiske dagsorden. Møderne slutter med tid til uformel netværk
• Deltagelse i Formandsnetværket for Brancheforeninger koster 9.500 kr. om året.

Formænd for selvstændige brancheforeninger med medlemskab af SMVdanmark kan deltage gratis.

Program 2024-25

Den kommende politiske sæson – erhvervslivets dagsorden
Tirsdag den 8. oktober 2024 kl. 15.00 – 18.00

På første møde i netværket sætter vi rammen for netværkets formål og tager en præsentationsrunde, hvor vi afstemmer forventningerne, taler om planerne for og ønsker til de kommende møder.
Mødet afholdes ugen efter åbningen af Folketinget og temaet er erhvervslivets dagsorden i den kommende politiske sæson. Vi får besøg af Louise Elholm, MF, formand for Folketingets erhvervsudvalg og erhvervsordfører (V), der giver sit bud på, hvad vi kan forvente i det kommende folketingsår.
Vi får desuden besøg af Mads Chr. Esbensen, der er mangeårig lobbyist og partner i Policy Group. Han giver anbefalinger til, hvordan man får politisk indflydelse som mindre brancheforening.
Hvis man har tid og lyst er der helt frivilligt mulighed at deltage i en fælles netværksmiddag.


Hvordan får vi det bedste ud af bestyrelsesarbejdet?
Onsdag den 27. november 2024 kl. 15.00 – 18.00

Temaet er bestyrelsesarbejdet, og de særlige udfordringer med bestyrelsesarbejde i brancheforeninger. Her vender vi de udfordringer som netværkets medlemmer oplever i ledelsen af bestyrelserne.
Vi taler om bestyrelsens rolle og god governance, og vi får besøg af John Wagner, der sidder i flere bestyrelser og er fhv. adm. direktør for De Samvirkende Købmænd. Han vil give sit bud på, hvordan vi får en slagkraftig brancheforeningsbestyrelse.


Interessevaretagelse i EU for brancheforeninger
Mandag den 20. januar 2025 kl. 15.00 – 18.00

EU spiller en stadig større rolle for erhvervslivets vilkår og for den politiske interessevaretagelse i brancheforeninger. I 2024 har vi fået et nyvalgt Europa-Parlament og en ny Europa-Kommissionen. Vi sætter fokus på de udfordringer det giver for brancheforeningerne.
Et af de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet (kan først bekræftes efter EP-valget) tager turen til København og giver en status på den erhvervspolitiske dagsorden i Bruxelles – og fortæller om erfaringen med mødet med lobbyisterne fra erhvervslivet.


Ledelse af brancheforeninger – formandens rolle
Tirsdag den 18. marts 2025 kl. 15.00 – 18.00

Vi retter igen blikket mod foreningsledelse og særligt mod rollen som bestyrelsesformand for en for-ening, herunder mod det særlige ved at lede en forening i forhold til at lede en virksomhed.
Thomas Torp vil med udgangspunkt i sin bog ”God Organisationsledelse” og mange års erfaring fra foreningsledelse lægge op til debat om formandens rolle og om arbejdsdelingen mellem formanden og direktionen. 2-3 netværksmedlemmer vil supplere med egne erfaringer og cases. Herefter tager vi en debat og runder af med anbefalinger til, hvordan man bliver den bedste formand.


Sæsonafslutning
Torsdag den 22. maj 2025 kl. 17.00 – 20.30

Sæsonen slutter med en netværksmiddag, hvor vi vores gæst er en aktuel og fremtrædende dansk erhvervspolitiker, der giver en status på den politiske situation for dansk erhvervsliv. Herefter er der middag, fri snak og netværk.

Kontakt

Thomas Torp på thomas@krugertorp.dk eller tlf. 25 21 85 80

Se tidligere webinarer og få masser af kontante fordele som medlem af SMVdanmark:

Se eller gense tidligere afholdte SMVdanmark-webinarer

Se eller gense tidligere afholdte SMVdanmark-webinarer

Vil du have gode råd om stresshåndtering? Og fik du set webinaret om greenwashing eller det om kunst..

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Som medlem af SMVdanmark sparer du 50% på prisen på dit carnet!

Tilbud & rabatter

Tilbud & rabatter

Som medlem af SMVdanmark har du adgang til en lang række fordele og rabatter. Klik dig ind på fordel..