Digitale Veje til Vækst

Er registrering af timer og materialeforbrug for bøvlet? Mangler du kvalificeret arbejdskraft? Er der flaskehalse i din produktion, eller har du andre udfordringer? Så læs videre her.

Mød IDEBYG, som fik lavet en digital vækstplan i Digitale Veje til Vækst.

Digitale Veje til Vækst - din mulighed for at skabe vækst i din virksomhed

De fleste SMV’er (små og mellemstore virksomheder) ved godt, at digitalisering og automatisering kan være helt afgørende for at klare sig i fremtiden. Alligevel får de ikke taget skridtet. Typisk fordi de mangler tid eller viden om, hvordan digitalisering og automatisering kan være løsningen på de udfordringer, mange SMV’er hver dag står overfor.

Digitale Veje til Vækst – et gratis tilbud til dig

Tilbuddet består af en vækstplan eller at dine medarbejdere får et kompetenceløft - begge dele med fokus på digitalisering og automatisering.

Hvem kan deltage?

SMV’er i Region Sjælland med mindst tre ansatte og inden for alle brancher. (Tidligere var projektets tilbud målrettet udvalgte brancher, men denne begrænsning er nu ophævet).

Dit udbytte

Vækstplanen identificerer din virksomheds aktuelle udfordringer og kommer med forslag til digitale optimeringsløsninger. Kompetenceløftet klæder dine medarbejdere på til at håndtere digitale og/eller automatiserede løsninger.

Forløbet

Du vil under hele forløbet have SMVdanmarks konsulent tilknyttet, og det afklares indledningsvist, om du opfylder kravene til at deltage, og om du gerne vil have en vækstplan eller gå direkte til Kompetenceløftet. Du vælger selv, om du vil gøre brug af begge tilbud – eller kun ét af dem.

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage bortset fra din egen tid og løn til dine medarbejderes undervisningstid. Du lægger selv ud for udgifterne til vækstplanen. Beløbet refunderes, når vækstplanen er godkendt.

Partnerne bag: