SMV:Digital

SMV:Digital tilbyder tilskud til rådgivning - dels til e-handel og dels til digital omstilling. Som noget nyt har SMV:Digital åbnet for en pulje med fokus på grønne projekter.

Hvem kan deltage i SMV:Digital?

Tilskudsordningen er for SMV’er i hele landet og på tværs af alle brancher.

Dit udbytte

Indholdet i rådgivningsforløbene kan eksempelvis være afklaring af digitale muligheder, udvikling af business cases og implementering af nye teknologier og e-handelsløsninger.

Du kan søge tilskud

Du kan principielt søge om to forskellige tilskudsstørrelser:

  • 100.000 kr. hvis du har mellem 3 og 249 ansatte
  • 25.000 kr. hvis du har mellem 2 og 20 ansatte

Tilskuddet udgør 50 pct. af et projekts rådgiveromkostninger og kommer først til udbetaling, når projektet er gennemført.

Nyskabelse: Grøn SMV:Digital

Med virkning fra d. 3. februar 2020 er der åbnet op for ansøgninger med grønne vinkler på digitaliseringen.

1,5 af 3,5 mio. kr. er til rådighed

Der er afsat i alt 3,5 mio. kr. til formålet, hvoraf de 1,5 mio. kr. vil være i spil fra 3. februar 2020 og med en deadline for indsendelse af ansøgninger d. 2. marts. De resterende 2 mio. kr. kommer i spil i en ny ansøgningsrunde i efteråret 2020.

Én størrelse tilskud

Modsat de ”almindelige” digitaliseringsansøgninger er der kun én størrelse tilskud til grønne projekter: 25.000 kr. – også her svarende til 50 pct. af et projekts rådgiveromkostninger og som udbetales, når projektet er gennemført.

Hvem kan søge?

Virksomheder med 2-249 ansatte er berettiget til at søge. Ansøgere er forpligtet til at deltage i en forudgående workshop.

Læs flere detaljer om den grønne SMV:Digital-pulje

På grund af egenfinansieringen kan det være mere fordelagtigt at deltage i de igangværende projekter Digitale Veje til Vækst og Digital Ledelseskultur, hvor egenfinansieringen er langt mindre/ikke eksisterende.

Video: Nu faktureres alle timer

Se og hør afdelingsleder Michael Niemann fortælle om digitalisering - med fokus på registrering af timer og materialeforbrug og ikke mindst intern kommunikation - hos Buus Anlægsgartner A/S

Partnerne bag: