SMV:Digital

SMV:Digital tilbyder tilskud til rådgivning - dels til e-handel og dels til digital omstilling.

Se og hør afdelingsleder Michael Niemann fortælle om digitalisering - med fokus på registrering af timer og materialeforbrug og ikke mindst intern kommunikation - hos Buus Anlægsgartner A/S

Hvem kan deltage i SMV:Digital?

Tilskudsordningen er for SMV’er i hele landet og på tværs af alle brancher.

Dit udbytte

Indholdet i rådgivningsforløbene kan eksempelvis være afklaring af digitale muligheder, udvikling af business cases og implementering af nye teknologier og e-handelsløsninger.

Du kan søge tilskud

Du kan principielt søge om to forskellige tilskudsstørrelser:

  • 100.000 kr. hvis du har mellem 3 og 249 ansatte
  • 25.000 kr. hvis du har mellem 2 og 20 ansatte

Tilskuddet udgør 50 pct. af et projekts rådgiveromkostninger og kommer først til udbetaling, når projektet er gennemført.

På grund af egenfinansieringen kan det være mere fordelagtigt at deltage i de igangværende projekter Digitale Veje til Vækst og Digital Ledelseskultur, hvor egenfinansieringen er langt mindre/ikke eksisterende.

Henrik Lilja

Chefkonsulent

mobil +45 60 88 89 64 tlf +45 32 63 03 15 Læs mere om Henrik Lilja

Partnerne bag: