Covid-19 rammer SMV-beskæftigelsen hårdt

SMVdanmarks undersøgelse viser, at Covid-19 rammer beskæftigelsen i yderkommunerne hårdest.

Beskæftigelsen i SMV’erne under COVID-19

I denne analyse sætter SMVdanmark fokus på beskæftigelsen i bykom-munerne, mellemkommunerne, landkommunerne og yderkommu-nerne. Undersøgelsen er foretaget blandt SMVdanmarks SMVpanel og rummer svar fra 804 virksomheder.


Hovedpointer fra undersøgelsen


• Flere SMV’er i yderkommunerne forventer medarbejderfald over de næste tre måneder. Bykommuner: 8 pct., mellemkommuner: 10 pct., landkommuner: 10 pct. og yderkommuner: 13 pct.


• Flest SMV’er i yderkommunerne har afskediget medarbejdere de se-neste tre måneder. Bykommuner: 22 pct., mellemkommuner: 18 pct., landkommuner: 22 pct. og yderkommuner: 25 pct.


• Færrest nyansættelser har der været hos SMV’erne i yderkommu-nerne de seneste tre måneder. Bykommuner har ansat flest: 25 pct., mellemkommuner: 28 pct., landkommuner: 21 pct. og yderkommu-ner: 15 pct.
 

Hver fjerde SMV i yderkommunerne har afskediget medarbejdere de sidste tre måneder.

Niklas Winther

Chefkonsulent, SMVdanmark

An error has occured. See log for information.