Undgå bøde: Varebiler skal registreres til firmakørsel

Fremover skal varebiler, som anvendes til firmakørsel være registreret til formålet. Registrering skal ske inden 1. juli 2019.

Godstransport kræver særlig uddannelse, derfor er der indført nye regler for registrering af varebiler med virkning fra 1. juli 2019. De nye regler skal gøre det lettere at adskille varebiler, der bruges til godskørsel fra varebiler, der bruges til almindelig firmakørsel, hvor en tømrer, murer eller maler kører med materialer eller værktøj til arbejdets udførelse.

De nye regler gælder for varebiler med en tilladt totalvægt over 2.000 kg til og med 3.500 kg.

 

Firma- eller godskørsel?

Ifølge Færdselsstyrelsens hjemmeside www.varebilskrav.dk kører man firmakørsel, hvis man transporterer gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet, eller hvis man transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation.

Godskørsel for fremmed regning er transport af gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet.

 

Nye krav til godskørsel

Kravet om registrering af varebiler er et resultat af, at der fra den 1. juli 2019 er nye tilladelses- og uddannelseskrav til vognmænd og chauffører, som udfører godskørsel for fremmed regning.

Er bilen ikke registreret til firmakørsel senest den 1. juli, vil brugen blive opfattet som godskørsel, hvilket betyder at de nye tilladelses- og uddannelseskrav til godskørsel gælder. Opfylder man ikke de krav, kan det give bøde og inddragelse af nummerplader.

Varebiler, som anvendes til firmakørsel, registreres sådan:

Eksempler på firmakørsel er:

Er du i tvivl, så kan du læse mere på: varebilskrav.dk