Byggesager strander i kommunerne og spilder 1,5 mio. dage

Der er markant forskel på, hvor hurtigt kommunerne behandler byggesager. I nogle kommuner tager det under to uger, i andre over tre måneder. Hvis alle kommuner var lige så hurtige som de ti hurtigste kommuner, kunne der spares 1,5 millioner dages ventetid om året.

Hvis huset skal have en tilbygning eller der skal bygges nyt, er det ofte postnummeret, der afgør, hvor hurtigt man kan komme i gang. I nogle kommuner drejer det sig om under et par uger før man kan få tilladelse, i andre flere måneder.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til byggetilladelser varierer fra fire dage i Vallensbæk Kommune til 192 i Samsø Kommune. Den samlede sagsbehandlingstid for alle byggesager i Danmark var 2 millioner dage i 2020, og dette tal kan nedbringes med 1,5 millioner dage, hvis alle kommuner var lige så hurtige til at sagsbehandle som gennemsnittet af de ti hurtigste kommuner.

Det viser en ny analyse fra SMVdanmark.

Der er derfor et kæmpe potentiale for at mindske sagsbehandlingstiden, hvis de langsommere kommuner bliver lige så hurtige til at sagsbehandle som de hurtigste kommuner

”Det er jo frem for alt en drønirriterende ventetid. Det gør det svært at planlægge både for bygherrer, entreprenører, håndværkere og familien, alt efter om vi taler større eller mindre byggeprojekter. I sidste ende frygter vi, at der vil blive gennemført færre projekter, fordi ventetid er spildtid,” siger Bjarke Roed-Frederiksen, chefkonsulent i SMVdanmark.

Han mener, at den meget store forskel på sagsbehandlingstid kommunerne imellem viser, at ventetiden afhænger af prioritering og politisk vilje.

”Når nogle kommuner er 50 gange længere tid om at behandle byggesager end andre, bør de langsommeste kommuner kunne sætte mere fart på sagsbehandlingen. Kommuner med lang sagsbehandlingstid bør afsætte flere ressourcer og prioritere området og kan med fordel lære af kommunerne med hurtig sagsbehandling,” siger Bjarke Roed-Frederiksen.

Læs analysen og se ventetider for hver kommune her.

David Elmer

Kommunikationschef

mobil 53855370 Læs mere om David Elmer

Bjarke Roed-Frederiksen

Chefkonsulent

mobil 60665520 Læs mere om Bjarke Roed-Frederiksen