Et autoværksted med stort besparelsespotentiale

Synlige besparelser og mere kontrol over energiforbruget er nogle af de krav, de har på autoværkstedet. Autoværkstedet, som har deltaget i ELFORSK projektet: ”Energistyring i XSmall produktionsvirksomheder” er en del af den landsdækkende værkstedskæde Automester, men slår sig på at være en lokalt forankret og alsidig bilforhandler, hvis mission er at løse alle opgaver inden for autobranchen.

I 40 år har de leveret nye og brugte biler i god kvalitet og til en skarp pris, og det er vigtigt for de ansatte på værkstedet, at kunden altid får en god oplevelse.

Indehaveren af værkstedet, har længe haft et ønske om at undersøge værkstedets potentiale for besparelser på energiforbruget og samtidig sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø uden at gå på kompromis med kundeservicen.

Autoværkstedet blev udvalgt som én ud af 12 virksomheder til ELFORSK-projektet som gennemføres af Himmerlands Energi- og Miljøforening, der har fokus på effektiv energianvendelse hos små- og mellemstore virksomheder.  ELFORSK (Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram) støtter årligt med 25 millioner kroner projekter, som forsker i, udvikler og/eller udfører mindre test og demonstrationer i effektiv el- og energianvendelse i slutforbruget (ELFORSK.dk)

Et interview med indehaveren og en gennemgang af virksomheden gav anledning til at lave en energiscreeningsrapport, som fremadrettet kunne danne grundlag for en langsigtet investeringsplan, som delvist finansieres af besparelser fra blandt andet nyt LED belysningsanlæg, luft til luft og luft til vand varmepumper.

 

 

 

 

 

 

 

Trivsel og bedre indeklima og arbejdsmiljø

Autoværkstedet fik erstattet sit gamle oliefyr med en ny energivenlig luft til vand varmepumpe og har på under et år opnået en besparelse på omkring 20 % af de faste omkostninger samtidig med, at der er mindre støj fra gamle kalorifere varmere i lofter. Medarbejderne er tilfredse. De har fået mere varme i salgslokalerne og det er nemmere at få ørenlyd på værkstedet.

Der blev naturligvis monteret lovpligtige elmålere på alle varmepumper, og de er forberedt til kommende visualisering af energiforbrug.  

"Ligesom biler kommer i nye modeller og får nye funktioner, så er det jo også vigtigt, at vores egne installationer er klimavenlige og lever op til nogle af FN’s verdensmål, som netop handler om klima. Jeg ville gerne have en samlet løsning, hvor de enkelte elementer passer til vores behov - også når vi kigger fremad. For os handler det både om besparelse og modernisering", fortæller indehaveren.

Han fortsætter ”Mine beslutninger for investering handler om tillid og følelser. I forbindelse med projektet fik vi levet og gennemgået en rapport, der gjorde beslutningen let, og nu kan vi gå fremtiden i møde med god og klimavenlig samvittighed”.

Resultater – efter projektets afslutning hos autoværkstedet

Efter projektets afslutning, er der igen gennemført et interview af autoværkstedets indehaver, der fortæller, at der er sket en markant forandring i virksomhedens fokus på energiforbrug. Det bliver regelmæssigt tjekket – og indehaveren er overrasket over den lave pris for opvarmning af lokaler. Det nye fokus og muligheden for at se energiforbruget, har medført en del ændringer. Udover at olie- og gaskedler er udskiftet med varmepumper, er der lavet forsøg med sænkelse af tryk i kompressor, der er foretaget udskiftning af en port – samt bestilt endnu 3 nye porte med sensorer og automatisk styring. Nu åbnes portene kun i den højde det er nødvendigt og selve åbningstiden er reduceret markant.

Der er ved at være styr på udsugningsanlæg og belysningen udskiftes løbende til LED

Som en ekstra gevinst er der også kommet styr på afregning af afgifter. De opsatte energimålere sikrer, at afregningen kan ske efter gældende regler, og virksomheden vil fremadrettet kunne dokumentere elforbrugets fordeling på produktion og komfort køl/varme m.v. – og få den refusion af afgifter, de har krav på.

Det er kommet som en overraskelse for indehaver, hvor meget de enkelte tiltag har forbedret indeklimaet og selvom medarbejderne aldrig har udtrykt utilfredshed, giver de nu klart udtryk for stor tilfredshed.

Udover Himmerlands Energi- og Miljøforening deltager virksomhederne Mariendal El-Teknik A/S, Living Strategy Consulting og SMVDanmark i projektet.

Kontakt til autoværkstedets indehaver og yderligere informationer om projektet, kan fås ved henvendelse til projektleder Marianne Bender på mail: mb@emfn.dk eller via mobil: 21 21 32 88.

Læs mere om ELFORSK

Energistyring slår igennem næste år

Energistyring slår igennem næste år

Lige nu er måle-teknologien ikke helt moden nok, men i løbet af de kommende 12-18 måneder vil det sa..

SPØRGESKEMA: Hvordan ser du på energiforbruget?

SPØRGESKEMA: Hvordan ser du på energiforbruget?

I forbindelse med ELFORSK projektet har der været opsat bimålere i virksomheder for at synliggøre og..