Konjunkturanalyse: Optimismen blandt SMV’erne fortsat faldende – lavere vækst i vente

SMV'erne har fortsat faldende forventninger til den økonomiske fremtid, men solen skinner stadig på de fleste. Det viser SMVdanmarks konjunkturanalyse for 1. kvartal 2019.

SMV’ernes konjunkturbarometer for 1. kvartal 2019 ender på 13 pct., hermed er tendensen fra de to foregående kvartaler fortsat. Selvom der er kommet flere skyer på himlen, skinner solen dog stadig på en overvejende andel af SMV’erne. Baggrunden til den dalende optimisme hos SMV’erne skyldes i høj grad, at virksomhederne har lavere forventninger til Danmarks økonomiske situation og deres egen.  

”Godt nok er SMVdanmarks konjunkturbarometer er faldende, men det sker fra et højt udgangs-punkt, så der er fortsat optimisme at spore, men vi skal nok indstille os på vækst i et lavere gear end hidtil,” siger Lars Magnus Christensen, cheføkonom i SMVdanmark.

 

Lavere investeringslyst og faldende ordretillid

SMV’ernes investeringslyst er faldet med 3 pct. point til det laveste niveau, som er set i de seneste år. En lav investeringslyst betyder, at virksomheden ser det mindre fordelagtigt at investere, og investering skal være med til at sikre væksten og virksomhedernes konkurrencedygtighed. 

Ordretilliden fortsætter den faldende trend, hvilket resulterer i, at tilgangen af opgaver igen for-ventes lavere end de seneste år. Faldet medfører, at ordretilliden lander på det laveste niveau set over de seneste år.

”Det er særligt bekymrende at investeringslysten falder, for i forvejen er der behov for, at små og mellemstore virksomheder finder et højere gear i forhold til at investere. Udvikling og investering er stærkt nødvendige ingredienser for at have en konkurrence- og levedygtig virksomhed i fremti-den,” siger Lars Magnus Christensen.

 

Stor mangel på kvalificeret arbejdskraft

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er fortsat alarmerende højt og mere end hver tredje virksom-hed er begrænset af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det betyder, at virksomheden rekrutterer forgæves og ikke kan få den nødvendige arbejdskraft, og konsekvensen er i sidste ende, at man må sige nej til ordrer og ikke kan udvikle sig som virksomhed.

 

Forventninger til årets resultat uændrede

Selvom virksomhederne vurderer deres egen økonomiske situation lavere, er forventningerne til deres årsresultat forblevet ens og ligger dermed på et fornuftigt niveau. Dette er et udtryk for, at virksomhederne stadig ser overvejende positivt på fremtiden. 

”Sammenligner man med de tidligere kvartaler, så er der flere virksomhederne, der ser mørke skyer på himlen, men det er stadig en overvejende andel, som fornemmer foråret i horisonten,” siger Lars Magnus Christensen.


Yderligere information:

Konjunkturanalyse 1. kvartal 2019

Læs også SMVdanmarks konjunkturanalyse for 1. kvartal 2019

Har du brug for en lokal eller regional vinkel på konjunkturanalysen?

 

Kontakt:

Cheføkonom, Lars Magnus Christensen

Tlf: 41 27 28 38

Email: christensen@SMVdanmark.dk