Nu kan du søge om midlertidig lønkompensation

Erhvervsministeriet har nu åbnet for ansøgning om midlertidig lønkompensation for medarbejdere på det private arbejdsmarked. Søg direkte på Virk.dk.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har som bekendt indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. 

Lønkompensation ydes til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af Coronavirus/covid-19.

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Der er nu åbent for ansøgning om lønkompensation for medarbejdere.

Ansøgning sker online på Virk.dk

Hvordan foregår det?

Ansøgning om lønkompensation sker på Virk.dk, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Ansøgningerne behandles IKKE efter "først-til-mølle"?

Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet, så der er ingen grund til at sidde klar ved tasterne kl. 00.00.

Hvornår gælder det fra?

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020.

Hvor meget kan min virksomhed få i kompensation?

For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation.

Hvad skal mine medarbejdere have i løn i perioden?

Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.

Vil du vide mere?

Så find flere informationer på SMVdanmarks coronaside

Du kan også finde flere anvisninger på Virksomhedsguidens oversigtside om corona