Podcast om fald i antallet af retssager

Lange ventider og usikkerhed om det kan betale sig, får i stigende grad virksomheder til at droppe at føre retssager. "Vi ser det som et symptom på, at der er noget galt," siger SMVdanmarks chefjurist Peter Andersen i denne podcast fra K-News - den danske advokatbranches nyhedsmedie.

Umiddelbart lyder et fald i antal retssager ført ved de danske domstole vel okay. Det må jo betyde, at der er færre retslige konflikter mellem både borger og virksomheder.

Men realiteten er dog en anden, skriver K-News, der er den danske advokatbranches nyhedsmedie, på baggrund af den artikelserie Børsen fornylig har kørt om, at danske virksomheder ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt dropper at føre sager.

K-News, der udgives af Karnov Group, fremhæver, at der bag de seneste tal fra Rambøll, der viser et halvering af antallet af førte civile retssager, gemmer sig en historie om manglende incitamenter til overhovedet at føre en sag ved domstolene og en generel mistillid til processen.

 

Diskussion af emnet i juridisk podcast

Det diskuterer Henrik Rothe, der er projektleder i Justitia og Peter Andersen, chefjurist for brancheorganisationen SMVdanmark, i denne podcast. Henrik Rothe og Peter Andersen skal i øvrigt sammen over de næste tre år arbejde på at udrede, hvad der er årsag og virkning i den sammenhæng.

 

Hør podcasten på K-news hjemmeside:

'Magtens Tredeling' ep. 5.5 - Fald i civile retssager