Sænkelse af elvarmeafgiften for momsregistrerede virksomheder

Meddelelse fra Skat.dk: Pr. 1. januar 2021 sænkes rumvarmeafgiften for momsregistrerede virksomheder til 0,004 kr. pr. kWh. Som konsekvens heraf vil afgifterne af rumvarme m.v. og procesforbrug blive ens.

Der vil derfor ikke længere være afgift på elbaseret overskudsvarme, og I skal ikke længere skelne mellem el anvendt til procesformål og til varme, når I søger om tilbagebetaling af elafgift.

Dette fungerer fortsat ved at I får det, I har betalt for meget, tilbagebetalt, og der skal fortsat kunne fremvises fakturaer eller lignende som dokumentation for den for meget betalte afgift.

Tidligere har I kun fået fradrag for el til opvarmning eller nedkøling, hvis den blev brugt til at opvarme eller nedkøle produktionen (fx staldanlæg), men ikke hvis den blev brugt til at opvarme eller nedkøle af hensyn til komfort, (fx opvarmning af jeres kantine). Denne opdeling ophører med sænkelsen af rumvarmeafgiften. Som konsekvens heraf vil I ikke længere skulle dokumentere, hvor meget el I har brugt til hver del, og det er derfor ikke nødvendigt at have selvstændige målere til fx produktions- og opholdsrum.

Særligt for overskudsvarme

Regelændringerne gør det enklere og billigere at føre en energivenlig produktion, da I nu ikke skal betale elafgift af den overskudsvarme fra jeres produktion, som I bruger til opvarmning af de lokaler, der ikke hører til produktionen.

Fortsat undtagelser til godtgørelse

Ændringen betyder, at en momsvirksomhed som udgangspunkt kan få godtgørelse for hele sit elforbrug, med undtagelsen af processatsen på 0,004 kr. pr. kWh.

I skal dog være opmærksom på, at der fortsat er nogle situationer, hvor I ikke kan få godtgørelse for dele af jeres elforbrug. Det gælder hvis jeres virksomhed:

  • er et liberalt erhverv, omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven,
  • har delvis fradragsret for indgående moms,
  • ikke selv er forbruger af elektriciteten.

Læs mere om undtagelserne for godtgørelse af elafgift i Den juridiske vejledning.