Slutafregning af kompensation

Vigtig dato: 31. MAJ 2021 bliver fristen for indsendelse af dokumentation til brug for slutafregning.

Hvis du misser denne dato, skal du betale hele din kompensation tilbage!

 

Erhvervsstyrelsen er nu snart klar til at påbegynde slutafregningerne i forbindelse med kompensationspakkerne fra foråret. Der er kommet en vejledning fra Erhvervsstyrelsen, som kan tilgås her. Du kan endnu ikke sende dokumentationen. Du skal vente på at få brev fra Erhvervsstyrelsen i din digitale postkasse.

Slutafregningen er en nødvendig del af kontrollen med udbetalingen af kompensationspakkerne.

Lige nu forventer Erhvervsstyrelsen, at det er følgende kompensationspakker i følgende perioder der vil blive foretaget slutkontrol for:

Kompensationspakke Periode
Selvstændige

9. marts 2020 til og med 31. august 2020

Lønkompensation

9. marts 2020 til og med 5. november 2020

Faste omkostninger

9. marts 2020 til og med 8. juli 2020


 

Erhvervsstyrelsen forventer følgende vilkår:

  • Nogle virksomheder vil blive pålagt revisorerklæring på deres dokumenter for selvstændigekompensationen og lønkompensationen. Udvælgelsen vil bero på en risiko- og en væsentlighedsvurdering
  • Risikoelementet er risikoen for snyd. Hvis Erhvervsstyrelsen har modtaget mange henvendelser angående en virksomheds potentielle snyd, øges risikoelementet
  • Væsentlighedselementet består af, hvor mange penge den pågældende virksomhed har fået udbetalt.
  • Des højere disse to elementer til sammen er, des højere er sandsynligheden for at blive pålagt revisorerklæring
  • Hvis tilbagebetalingen overstiger kr. 10.000, vil der være mulighed for at dele betalingen op i 4 rater over 12 måneder uden renter og gebyrer
  • Branchespecifikke vejledninger til slutafregningen

Den forventede dokumentation er:

Selvstændige Lønkompensation Faste omkostninger
Virksomhedens realiserede omsætning i perioden, f.eks. udtræk fra regnskabsprogram, kontoudtog eller lignende.

CPR-nummer, fulde navn og ansættelsesforhold

(funktionær, ikke funktionær eller elev/lærling) for

alle hjemsendte ansatte.

Råbalance for virksomhedens faktiske omsætning, der er datoafgrænset til kompensationsperioden

 

Den faktiske løn pr. måned og beskæftigelsesgrad i timer pr. uge i perioden, den ansatte har været hjemsendt.

Opgørelse over virksomhedens resultat, hvis virksomheden havde underskud i 2019

 

 

Første dag hjemsendt med kompensation og sidste dag hjemsendt med kompensation samt genindkaldelsesdage (dage den ansatte er blevet kaldt tilbage på arbejde i hjemsendelsesperioden).

Dokumentation for de faktiske faste omkostninger,

herunder en kontospecifikation.


 

Esther Dam Simonsen

Chefkonsulent, cand.jur

tlf 32630324 Læs mere om Esther Dam Simonsen

Måske vil dette indhold også interessere dig?

Skrappere skattekontrol skal rettes mod problemvirksomhederne

Skrappere skattekontrol skal rettes mod problemvirksomhederne

Den øgede kontrol med virksomhedernes betaling af skatter og afgifter skal rettes mod de virksomhede..

 Prisstigninger på byggematerialer

Prisstigninger på byggematerialer

Hvordan skal håndværksmesteren forholde sig? Hvem skal betale for de højere priser på materialer?