SMV-barometeret: Hedebølge hos SMV’erne

Optimismen er stadig stor blandt SMV’erne, men mangel på kvalificeret arbejdskraft begrænser virksomhederne. Det viser SMVdanmarks konjunkturbarometer for 2. kvartal 2018.

Det går stadigvæk rigtig godt i de små og mellemstore virksomheder, SMV’erne, – også hvis man sammenligner i forhold til samme kvartal sidste år. Det går godt med investeringslysten, som er steget med fire procentpoint. Det går godt med forventningen til årets resultat, som er steget med to procentpoint, og det går godt med virksomhedernes vurdering af deres egen økonomiske situation, der er steget med 6 procentpoint.

 

Skyhøje forventninger til årets resultat

SMV’erne har også de positive briller på, når det kommer til synet på årets resultat i deres egen virksomhed. SMV’ernes samlede forventninger til deres virksomheds resultat stiger således med 2 procentpoint, fra 31 procent fra forrige kvartal til 33 procent i andet kvartal 2018.

”Det er et meget flot tal. Forventningerne til årets resultat er de højest målte siden fjerde kvartal 2007, som var lige inden finanskrisen, så det ser rigtig godt ud – også set over en længere årrække. Tallet hænger uløseligt også sammen med virksomhedernes ordretillid, hvor vi kan se, at alle brancher på nær byggebranchen oplever en stigning,” siger SMVdanmarks cheføkonom, Lars Magnus Christensen.

SMV-barometret vurderes forskelligt på tværs af brancherne, hvorfor der kan være variationer fra branche til branche. Ordretilliden i 2. kvartal 2018 har været stigende for industrivirksomheder, butiksbranchen og servicebranchen, men er faldet med 3 nettotal for byggebranchen.

 

SMV’erne er begrænset af mangel på kvalificeret arbejdskraft

Der er dog lidt malurt i bægeret. Det økonomiske opsving og den stigende aktivitet gennem en længere periode betyder, at stadig flere SMV’ere føler sig begrænset af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Særligt de seneste fem år har antallet af virksomheder, som føler sig begrænset af mangel på kvalificeret arbejdskraft, været stigende. Det er i sær indenfor bygge- og anlægsbranchen samt industribranchen, at virksomhederne føler sig begrænset.

”Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en stor udfordring for virksomhederne, og problemet ser ikke ud til at blive løst foreløbigt, selvom flere unge i dag finder vej til erhvervsuddannelserne. Men her og nu begrænser det virksomhederne i at udvikle sig og følge med efterspørgslen, derfor kan man blive nødt til, at skære ned på ambitioner og sige nej til nye opgaver,” siger Lars Magnus Christensen.

Hovedpointer fra undersøgelsen:

Vurderingen af virksomhedernes økonomiske situation stiger med 6 procentpoint
Investeringslysten stiger med 4 procentpoint
Eksporttilliden stiger med 1 nettotal efter 4 kvartalers fald
Den sæsonkorrigerede ordretillid stiger med 1 nettotal
Den sæsonkorrigerede beskæftigelsestillid forbliver uændret, men ligger stadig på et højt niveau
Udbudsindekset stiger igen i indeværende kvartal

Vil du vide mere?

SMVdanmarks konjunkturbarometer udarbejdes fire gange årligt.

Konjunkturanalyse 2. kvartal 2018

Læs også SMVdanmarks konjunkturanalyse for 2. kvartal 2018

Kontakt

Cheføkonom Lars Magnus Christensen på 32 63 03 07 eller på christensen@SMVdanmark.dk

Mangel på arbejdskraft

Læs SMVdanmarks minianalyse om SMV'erens mangel på arbejdskraft / august 2018