SMV’ers forventninger til fremtiden i frit fald

I fjerde kvartal 2019 når SMVdanmarks Konjunkturbarometer et nyt lavpunkt, som ikke er set lavere siden andet kvartal i 2013. Det er dermed de laveste forventninger til fremtiden, vi har set i mere end 6 år.

De små og mellemstore virksomheder har fortsat positive forventninger til fremtiden, men med et konjunkturbarometer, som lander på 4 pct., er det med lodder og trisser, at barometret ender med et positivt fortegn.

Virksomhedernes vurdering af Danmarks Økonomiske situation er nu røget under nulpunktet og ender på minus 4 pct. For bare to år siden vurderede virksomhederne Danmarks økonomiske situation tårnhøjt med 48 pct. To år synes dog lang tid siden, for vurderingen er bare braget ned under gulvbrædderne siden da.

”Det er bemærkelsesværdigt, at dansk økonomi er blevet talt så meget ned, så virksomhederne giver Danmarks økonomiske situation en så lav vurdering. Men vi kommer heller ikke udenom, at bekymringer om handelskrige, Brexit og lavvækst i nabolande påvirker svarene,” lyder det fra Lars Magnus Christensen, cheføkonom i SMVdanmark. Han minder dog om, at det faktisk ikke står så grelt til, som det fremstilles i f.eks. Tyskland, hvor det går godt, hvis man ellers ser bort fra bilindustrien.  

 

Fortsat positive forventninger

Konjunkturundersøgelsen viser da også, at virksomhederne fortsat har positive forventninger til deres eget årsresultat. De vurderer deres egen økonomiske situation positiv, men tendensen er faldende her i årets sidste kvartal.

”Det vidner om, at der stadig er godt gang i hjulene hos de små og mellemstore virksomheder, og at man grundlæggende ser positivt på fremtiden. Ligeledes lander den sæsonkorrigerede ordretillid på et højt niveau og det bekræfter jo forventningerne til egen økonomi også,” siger Lars Magnus Christensen.

 

Dalende investeringslyst

Investeringslysten er en anden parameter, som er med til at trække konjunkturbarometret ned. Ligesom i sidste kvartal lander den også under nulpunktet i fjerde kvartal 2019. Det betyder, at en overvejende del af virksomhederne ikke finder det fordelagtigt at investere i produktionsudvidelser.

”Det er problematisk, hvis virksomhederne stopper med at investere og udvikle sig, hvilket ofte kan være lig med afvikling. Hvis vi står på kanten af en lavvækst periode, så skal der findes andre veje til overlevelse og vækst i den enkelte virksomhed, og her er løsningen ikke at trykke stop på investeringsknappen”, siger Lars Magnus Christensen.

 

Mindre, men fortsat mangel på arbejdskraft

Presset på arbejdsmarkedet er faldet over en periode, og truslen om overophedning på grund af mangel på arbejdskraft er dæmpet. Men virksomhederne melder fortsat om mangel på kvalificeret arbejdskraft, og selvom antallet af virksomheder med mangel på hænder igen er faldet, så er det stadig en tredjedel af virksomhederne, som er begrænset af mangel på kvalificeret arbejdskraft.

”Der er stadig behov for flere hænder på det danske arbejdsmarked, selvom presset er faldet i denne omgang. Desuden må og skal vi have vendt udviklingen ved at få flere unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne og få aktiveret den passive del af befolkningen,” siger Lars Magnus Christensen.

 

Vil du vide mere?

Download hele konjunkturundersøgelsen for 4. kvartal her

Læs flere analyser fra SMVdanmark

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Vurderingen af Danmarks økonomiske situation fortsætter sit fald og går fra 5 pct. til -4 pct.

  • SMV’erne vurderer deres egen økonomiske situation hele 16 procentpoint bedre end Danmarks økonomiske situation. Dette er den største afstand siden 2013.

  • Eksporttilliden falder til det laveste niveau siden 2012. Eksporttilliden falder med 4 nettotal til nettotal 5. Hovedårsagen til dette skyldes, at eksporttilliden hos underleverandørerne falder med 5 nettotal fra nettotal 6 til nettotal 1.

  • Den sæsonkorrigerede ordretillid stiger med 3 nettotal i indeværende kvartal, hvilket resulterer i, at den placerer sig på nettotal 13. Dette er stadig et forholdsvist lavt niveau, hvis der sammen-lignes med de seneste år.

  • Den sæsonkorrigerede beskæftigelsestillid stiger med 2 nettotal fra nettotal 3 til nettotal 5, hvil-ket er et moderat niveau, hvis man sammenligner med de seneste 5 år.

  • Udbudsindekset falder, og den positive udvikling vender. Udbudsindekset falder med 10 indeks-tal fra 122 til 112.

Kilde: SMVdanmarks konjunkturbarometer, 4. kvartal 2019.

Vil du modtage nyheder fra SMVdanmark? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.