Webshops får længere tid til stærk kundeautentifikation

Perioden for implementering af stærk kundeautentifikation ved kortbetalinger på internettet forlænges med yderligere 18 måneder, selvom regler for hæftelse og ansvar træder i kraft 14. september.

Den 14. september træder nye fælleseuropæiske regler om stærk kundeautentifikation ved handel med betalingskort på internettet i kraft. Reglerne skal beskytte mod misbrug med betalingskort. 

Det betyder, at virksomheder med webshops fra ikræfttrædelsesdatoen skal kunne verificere kunder ved hjælp af to-faktor autentifikation. Virkeligheden er dog, at det ikke er muligt for virksomhederne at implementere de tekniske løsninger, da de ikke er fuldt tilgængelige. 

Finanstilsynet har derfor forlænget perioden  til at implementere løsningerne med yderligere 18 måneder, sådan at webhandlen senest 14. marts 2021 kan bruge den stærke kundeautentifikation. 

 

Finanstilsynet har lyttet

”Det er positivt, at Finanstilsynet har lyttet til erhvervslivet og taget bestik af situationen i markedet, hvor en lang række aktører indenfor e-handel ikke når at komme i mål med at implementere de nye regler inden ikrafttrædelsesdatoen,” siger Lars Magnus Christensen, cheføkonom i SMVdanmark.

Den ændrede implementeringsperiode ændrer ikke på, at reglerne om stærk kundeautentifikation træder i kraft den 14. september 2019. Det betyder, at hæftelses- og ansvarsreglerne i lov om betalinger vil være gældende fra ikrafttrædelsesdatoen.  

Læs mere på Finanstilsynets hjemmeside