Alle kan få vejledning i erhvervshusene

Med den nye erhvervsfremmelov fokuserer erhvervshusene ikke længere kun på vækstvirksomheder. Nu kan alle små og mellemstore virksomheder få hjælp til netop de udfordringer, de står overfor.

Det skal være let at være SMV i Danmark, uanset om man er nystartet virksomhed, gammel i gårde, vækstvirksomhed, eller trofast underleverandør. Derfor har SMVdanmark arbejdet indgående for at få ændret erhvervshusenes målgruppe, så det ikke kun er vækstvirksomheder, men alle små og mellemstore virksomheder, der kan få hjælp og rådgivning.

 

Med den nye erhvervsfremmelov er det lykkedes.

”Desværre er det ikke mange, der ved det,” fortæller Dorte Kulle, der er chefkonsulent med erhvervsfremme som fagområde i SMVdanmark, og har forelagt SMV’ernes udfordringer med systemet for Forenklingsudvalget for erhvervsfremme. 

”Vi glæder os over, at det er lykkedes at få erhvervshusenes målgruppe ændret. Mange SMV’er kan have stor gavn af at udnytte mulighederne i de nye erhvervshuse. Vi ved fra vores analyser, at 94 pct. af medlemsvirksomhederne har udviklingsprojekter i gang, men kun 21 pct. bruger vejledning fra det offentlige. Det på trods af, at man kan få gratis hjælp og endda få tilskud til privat rådgivning. Der ligger altså en stor opgave i at få fortalt om mulighederne i det nye system,” siger Dorte Kulle.

Der er i det nye erhvervsfremmesystem mange gode muligheder for at få hjælp til at udvikle sin virksomhed. Det er bare med at opsøge dem

Dorte Kulle

Chefkonsulent, SMVdanmark

Én indgang til erhvervsfremme

Udvikling i virksomheder er mange ting. Derfor kan det også være svært at vide, hvor man skal begynde.

Dorte Kulle forklarer, at det er blevet meget nemmere at finde vej ind i erhvervsfremmesystemet:

”Erhvervsstyrelsen har oprettet portalen www.virksomhedsguiden.dk, der skal være indgangen til erhvervsfremmesystemet. Portalen skal give overblik og vise vej til den rigtige konsulent eller projekt i den del af landet, virksomheden ligger i. Her ligger også vejledninger om næsten alt det, virksomheden har brug for at vide mere om. Der er alt fra, hvordan man starter en virksomhed, til patentansøgninger og ejerskifte. Mange af tilbuddene er koblet på erhvervshusene, og her kan forretningsudviklerne f.eks. hjælpe med optimering af drift, salg, eksport, nye digitale serviceløsninger og forretningsmodeller.”

 

Fast track til finansiering og tilskud til innovation

I de nye erhvervshuse er også Vækstfonden og Innovationsfonden trukket ind som faste samarbejdspartnere med tilbud om sparring. Du kan derfor blandt andet søge hjælp til ansøgning om tilskud til innovation gennem Innovationsfondens Innobooster-program eller søge finansiering gennem Vækstfonden.

Du kan se på dit lokale erhvervshus, hvordan du kan få vejledning om finansiering. Erhvervshusene kan også hjælpe dig med at søge tilskud i andre projekter, hvor man ofte kan søge om dækning til private konsulenttimer.

”Der er i det nye erhvervsfremmesystem mange gode muligheder for at få hjælp til at udvikle sin virksomhed. Det er bare med at opsøge dem,” siger Dorte Kulle.

Erhvervshusene er for alle SMV'er

Erhvervshusene er nu åbne for alle virksomheder i hele Danmark – det gælder selvfølgelig også din virksomhed!

Erhvervshusene er spredt rundt i landet og har et nyt fokus på både drift og udvikling. Det er nu, du kan få gratis vejledning og hjælp til at finde de rigtige rådgivere – endda ofte med tilskud.

Læs mere på virksomhedsguiden

For yderligere information:

Kontakt Dorte Kulle, chefkonsulent i SMVdanmark – e-mail: kulle@smvdanmark.dk