Fremtiden er grøn for SMV’er i erhvervsfremmesystemet

Ny aftale om strategi for ’Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023’ med grønt skær er nu lanceret. Strategien fokuserer på, hvordan SMV'er kan styrkes og hvordan erhvervslivet kan bidrage til den grønne omstilling og innovation.

Erhvervsminister Simon Kollerup og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fremlagt den nye strategi for ’Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023’. 

Med den sættes en ny retning for det offentlige erhvervsfremmesystem, hvor fokus i højere grad nu er at styrke de små og mellemstore virksomheder, SMV'er. 

Strategien giver således et bud på, hvordan det offentlige kan styrke erhvervslivet med afsæt i SMV'ers behov og lokale vilkår, samt hvilke styrkepositioner, der skal satses på fremover.

Dorte Zacho Martinsen, adm. direktør i BM Silo, er udpeget af SMVdanmark til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og har medvirket til at sætte et stærkt SMV-fodaftryk på den nye strategi.
Dorte Zacho Martinsen, adm. direktør i BM Silo, er udpeget af SMVdanmark til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og har medvirket til at sætte et stærkt SMV-fodaftryk på den nye strategi.

Solidt SMVdanmark-fodaftryk

SMVdanmark har været dybt involveret i den lange forudgående proces og har arbejdet på netop at få et erhvervsfremmesystem, som er åbent for alle virksomheder med behov for vejledning i hele landet - og ikke som hidtil kun vækstvirksomheder. Det er blandt andet sket gennem adm. direktør i BM Silo, Dorte Zacho Martinsens stærke indsats i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse gennem det seneste år, men også gennem flere års dialog med Erhvervsministeriet og andre myndigheder.

Den nye strategi vil skabe et fundament for lokalt ejerskab og en sammenhængende indsats, der giver bedre vilkår for erhvervsudvikling og nye arbejdspladser med fokus på at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

SMVdanmark støtter dette, og følger tæt med i, hvordan man får knyttet innovationssystemet til erhvervsfremmearbejdet på en god måde, så virksomhederne oplever et sammenhængende system, hvor man bliver henvist til den rette aktør.

Dorte Kulle

Chefkonsulent i SMVdanmark

Grøn omstilling og innovation får opmærksomhed

Den grønne omstilling og innovation har fået særlig opmærksomhed  i den nye strategi, da begge dele er nødvendige at styrke for at håndtere klimaudfordringerne

SMVdanmark støtter dette, og følger tæt med i, hvordan man får knyttet innovationssystemet til erhvervsfremmearbejdet på en god måde, så virksomhederne oplever et sammenhængende system, hvor man bliver henvist til den rette aktør.

Netop det understøttes af den ny fælles myndighedshjemmeside ’virksomhedsguiden.dk’, hvor det også er en opgave, at virksomhederne hurtigt og overskueligt kan finde den rette hjælp.

Et vigtigt fokus i erhvervsfremmearbejdet er også at sikre kvalificeret arbejdskraft. SMVdanmark arbejder på at sikre adgang til kompetenceudvikling gennem efteruddannelse og opkvalificering, men også nye kompetencer i virksomhederne, der kan understøtte fx innovation, digitalisering og grøn udvikling.

 

Det er vigtigt, at SMV’er bliver en del af den grønne omstilling, så vi ikke risikerer at få et A og B hold, hvor kun de virksomheder, der har råd til certificeringer og nyt udstyr kan være med. SMVdanmark ser frem til at se, hvordan man vil sikre, at man når ud til virksomheder, der endnu ikke har været i kontakt med det offentlige erhvervsfremmesystem.

Dorte Kulle

Chefkonsulent i SMVdanmark

Husk SMV’erne

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har også fået til at opgave at være medspiller på at indfri ambitionerne i klimaloven og støtte op om klimapartnerskaberne. Her ser SMVdanmark gerne, at man har fokus på de SMV-virksomheder, der reelt har behov for det offentlige erhvervsfremmesystem, og ikke kun på de forslag, som klimapartnerskaberne lancerer, da mange af dem kun er realiserbare for store virksomheder.

Det er vigtigt, at SMV’er bliver en del af den grønne omstilling, så vi ikke risikerer at få et A og B hold, hvor kun de virksomheder, der har råd til certificeringer og nyt udstyr kan være med. SMVdanmark ser frem til at se, hvordan man vil sikre, at man når ud til virksomheder, der endnu ikke har været i kontakt med det offentlige erhvervsfremmesystem. 

 

Nye styrkepositioner har også fokus på ’Byggeri og anlæg’

I løbet af 2019 foregik et større arbejde med at beslutte, hvilke styrkepositioner, der skulle være i fokus i den nye strategi. SMVdanmark var med til at sikre byggeriet en plads i det gode selskab, og arbejdede for, at også virksomheder, der endnu ikke er i gang med et innovationsprojekt bliver en del af målgruppen for de nye klynger og styrkepositioner. Andre relevante SMV styrkepositioner bliver fx ’Digitale teknologier’ ’Design, mode og møbler’, ’Avanceret produktion’ og ’Miljøteknologi’.

Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Virksomheder skal have gode muligheder for at udvikle deres forretning i alle dele af Danmark. Det kræver en stærk og aktiv erhvervsfremmeindsats, hvor vi adresserer og understøtter de mange forskellige potentialer og styrker, der er på tværs af landet. Og det kræver, at vi lokalt, regionalt og nationalt trækker på samme hammel og samarbejder om grøn og digital erhvervs- og turismeudvikling i både land og by.

Læs mere om den nye strategi her