Få 3 tips til at gøre en forskel, når du indberetter til eIndkomst

Det er ikke altid lige let at indberette oplysninger til eIndkomst. Men vidste du, at du gør en stor forskel for mange, når du indberetter korrekt?

Forkerte oplysninger kan ramme hårdt

Det er vigtigt, at både beløb og datoer er korrekte, når du indberetter til eIndkomst. Fejl i eIndkomst kan nemlig have store konsekvenser for den enkelte borger. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, kan det have betydning for fx tildeling af boligstøtte, banklån, kassekredit og dagpenge.

I eIndkomst findes der oplysninger om alle borgeres indkomst – fra løn til SU, dagpenge og pension. Flere end 150 myndigheder bruger oplysningerne i deres sagsbehandling. Private aktører som fx banker bruger også data, der er baseret på oplysninger fra eIndkomst, når de skal vurdere den enkelte kundes kreditværdighed.

Derfor er der mange, der er afhængige af, at din indberetning er korrekt.  

 

Færre fejl giver bedre løn

Fejl i indberetningen kan opstå flere steder. De kan fx opstå når en borger har skiftende arbejdstider, forskellige tillæg, skæve lønperioder eller der er ændringer i deres løn.

 

Du kan gøre en forskel og sikre korrekte oplysninger ved at have særligt fokus på disse 3 ting:

1. Lønperioden er ikke altid kalendermåneden

Lønperioden er altid den periode, hvor den ansatte optjener sin løn – ikke kalendermåneden. Det er vigtigt, at få lønperioden korrekt. Din indberetning for lønperioden er nemlig grundlaget for beregning og udbetaling af dagpenge, efterløn og pension.

 

2. Kun én lønudbetaling per lønperiode

Dispositionsdatoen er den dag, hvor borgeren får udbetalt sin løn. Dispositionsdatoen bliver bl.a. brugt til at afgøre, om den enkelte borger kan få offentlige ydelser. Hvis du er kommet til at sætte decemberlønnen til at blive udbetalt den første hverdag i januar (dispositionsdato), vil borgeren få udbetalt løn 2 gange i januar måned. Borgeren får dermed på papiret en for høj indtægt og kan miste fx sin boligstøtte eller friplads i daginstitutionen. Husk, at du ikke kan rette dispositionsdatoen efter indberetningen.

 

3. Ret i den lønperiode, hvor fejlen er

Fejl i indberetninger har stor betydning for den enkelte borger og for alle dem, der benytter oplysningerne i eIndkomst. Alle kan begå fejl, men opdager du fejl i din indberetning, skal du rette den straks. Husk, at rettelser altid skal foretages i den eller de lønperioder, hvor fejlen er.

 

Har du brug for hjælp?

Så kan du læse mere på skat.dk/eindkomst.