Overblik over kompensationsordningerne

Der har efterhånden været en del hjælpepakker, og det kan være svært at finde ud af, hvad der er udløbet, hvad der er blevet lovet og hvad der lige nu aktivt kan ansøges om. Derfor får du nu et overblik over kompensationsordningerne.

Oversigt over kompensationspakker 

Herunder finder du en oversigt over de eksisterende kompensationspakker.

Du kan læse mere om dem alle på www.virksomhedsguiden.dk 

 

Kompensation for lønudgifter

Der findes fire forskellige typer kompensationsordninger der dækker lønudgifter.

 

1. Genåbning af lønkompensation i perioden 9. december 2020 til 14. februar 2021

Du behøver ikke være direkte ramt af en restriktion for at søge om denne kompensation, hvis du ellers opfylder kompensationskravene:

 • Minimum 30 % eller 50 af virksomhedens ansatte har været hjemsendt
 • Dine ansatte får fuld løn under hjemsendelsen
 • De hjemsendte arbejder ikke i perioden

Ansøgningsfristen for kompensationsordningen er den 26. marts 2021.

 

2. Lønkompensation i perioden 9. december 2020 til 14. februar 2021 hvis du har været tvangslukket

Du skal være direkte ramt af at din virksomhed har været tvangslukket i perioden, for at kunne søge denne kompensation.

Du kan søge om kompensation til løn, hvis du er:

 • (1) omfattet af forbud mod at holde åbent,
 • (2) ikke har nogen omsætning i kompensationsperioden og
 • (3) har hjemsendt minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Du skal opfylde alle tre betingelser.

Du kan opnå kompensation for 75 % af lønnen for ansatte, der er funktionærer, eller 90 % af lønnen for ansatte, der ikke er funktionærer, dog med et loft på 30.000 kr. pr. måned.

Ansøgningsfristen er den 26. marts 2021.

 

3. Lønkompensation i perioden 6. november 2020 til 28. februar 2021

Du skal være direkte ramt af at din virksomhed har været tvangslukket i perioden, for at kunne søge denne kompensation.

Du kan søge om kompensation til løn, hvis du er:

 • (1) omfattet af forbud mod at holde åbent,
 • (2) ikke har nogen omsætning i kompensationsperioden fra salg af varer og tjenesteydelser i virksomheden og
 • (3) har hjemsendt minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Du skal opfylde alle tre betingelser.

Du kan opnå kompensation for 75 % af lønnen for ansatte, der er funktionærer, eller 90 % af lønnen for ansatte, der ikke er funktionærer, dog med et loft på 30.000 kr. pr. måned.

Ansøgningsfristen er den 9. april 2021.

 

4. Lønkompensation i perioden 30. august 2020 til 5. november 2020

Du skal være direkte ramt af at din virksomhed har været tvangslukket i perioden, for at kunne søge denne kompensation.

Du kan søge om kompensation til løn, hvis du er:

 • (1) omfattet af forbud mod at holde åbent,
 • (2) ikke har nogen omsætning i kompensationsperioden og
 • (3) har hjemsendt minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Du skal opfylde alle tre betingelser.

Du kan opnå kompensation for 75 % af lønnen for ansatte, der er funktionærer, eller 90 % af lønnen for ansatte, der ikke er funktionærer, dog med et loft på 30.000 kr. pr. måned.

Ansøgningsfristen er den 24. januar 2021.

 

Kompensation for tabt omsætning

Der er fire forskellige kompensationsordninger der dækker tabt omsætning for selvstændige og freelancere.

1. Selvstændige med tabt omsætning i perioden 1. september 2020 til 31. januar 2021

Du skal være ramt af én eller flere restriktioner for at kunne søge denne kompensation.

Har din virksomhed ikke været lukket ved påbud, kan du få kompensation for op til 90 % af dit omsætningstab. Har din virksomhed haft forbud mod at holde åben, kan du få kompensation for 100 % af dit omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. ejer i virksomheden.

Du skal have haft et omsætningstab på minimum 30 %.

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2021.

 

2. Freelancere med tabt indkomst i perioden 1. september 2020 til 31. januar 2021

Du kan få kompensation for 90 % af dit forventede indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned som selvstændig med B-indkomst og maksimalt 20.000 kr. som selvstændig med både A- og B-indkomst.

Du skal være ramt af én eller flere restriktioner og have et omsætningstab på minimum 30 %.

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2021.

 

3. Kompensation til sæsonafhængige selvstændige i perioden 1. december 2020 til 31. december 2020.

Hvis du i december 2020 har haft et omsætningstab på minimum 50 %, kan du søge denne. Du har mulighed for at få kompensation på op til 90 % af tabet. Du kan maksimalt få udbetalt 37.000 kr. pr. måned for hver ejer med en ejerandel over 25 %.

For at få kompensation skal du:

 • have en gennemsnitlig omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned
 • have et tab i omsætningen i kompensationsperioden på mindst 50 % sammenlignet med omsætningen i referenceperioden
 • have en gennemsnitlig omsætning i referenceperioden som minimum er 50 % højere end den gennemsnitlige månedlige omsætning for det kalenderår, hvori referenceperioden ligger
 • højst have 25 ansatte
 • eje mindst 25 % af virksomheden
 • selv arbejde i virksomheden
 • have en personlig indkomst på under 800.000 kr. om året.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.

 

4. Kompensation til sæsonafhængige freelancere i perioden 1. december 2020 til 31. december 2020

Hvis du i december 2020 har haft et omsætningstab på minimum 50 %, kan du søge denne. Du har mulighed for at få kompensation på op til 90 % af tabet. Du kan maksimalt få udbetalt 37.000 kr. pr. måned for hver ejer med en ejerandel over 25 %.

For at få kompensation med B-indkomst skal du have:

 • en gennemsnitlig indkomst på mindst 10.000 kr. pr. måned
 • et indkomsttab i kompensationsperioden på mindst 50 % sammenlignet med indkomsten i referenceperioden
 • en gennemsnitlig indkomst i referenceperioden, som minimum er 50 % højere end den gennemsnitlige månedlige indkomst for det kalenderår, hvori referenceperioden ligger
 • en personlig indkomst på under 800.000 kr. om året.

For at få kompensation med A- og B-indkomst skal du have:

 • haft en gennemsnitlig månedlig B-indkomst på minimum 2.500 kr. samt en gennemsnitlig månedlig A-indkomst på maksimalt 25.000 kr.
 • en gennemsnitlig indkomst på mindst 10.000 kr. pr. måned
 • et indkomsttab i kompensationsperioden på mindst 50 % sammenlignet med indkomsten i referenceperioden
 • en gennemsnitlig indkomst i referenceperioden, som minimum er 50 % højere end den gennemsnitlige månedlige indkomst for det kalenderår, hvori referenceperioden ligger
 • en personlig indkomst på under 800.000 kr. om året.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.

 

 

Kompensation for faste omkostninger

Der findes tre kompensationsordninger for faste omkostninger.

 

1. Faste omkostninger i perioden 9. juli 2020 til 31. oktober 2020

Du kan søge om denne kompensation, hvis din virksomhed har begrænsning på åbningstiden, har forbud mod at holde åbent eller påvirkes af forsamlingsforbuddet på 50 personer (private arrangementer) eller 500 personer (offentligt tilgængelige arrangementer). Du skal have et omsætningstab på minimum 35 %.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.

 

2. Faste omkostninger light (flere perioder)

Denne kompensation er til dine stedbundne faste omkostninger. Ansøgning om denne kompensation kræver ikke en revisorerklæring. Du skal underskrive en tro- og love-erklæring når du ansøger. Du skal have et omsætningstab på minimum 30 %.

Du kan få kompensation for 50 % af din virksomheds faste og stedbundne omkostninger, dog maksimalt kr. 100.000 pr. måned.

Du kan søge for perioderne:

 • 19. august 2020 til 28. februar 2021
 • 6. november 2020 til 26. november 2020
 • 9. december 2020 til 7. februar 2021.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.

 

 

3. Faste omkostninger i perioden 1. november 2020 til den 28. februar 2021

Du skal opfylde mindst ét af nedenstående krav for at søge om kompensation efter denne ordning:

 • Virksomheder i hele landet kan søge kompensation for perioden fra den 9. december 2020 til den 17. januar 2021.
 • Virksomheder, der er berørt af restriktioner i perioden fra den fra 1. november til og med den 28. februar 2021 kan søge om kompensation. Her vil din kompensationsperiode være afhængig af, hvilke(n) restriktion(er) din virksomhed er berørt af. For at søge kompensation skal du kunne dokumentere, at én eller flere restriktioner er årsag til dit omsætningstab.
 • Virksomheder, der var berørt af lokale restriktioner i den regionale nedlukning af kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø, kan søge om kompensation i perioden fra den 6. november 2020 til den 26. november 2020.

Du skal desuden have et omsætningstab på minimum 30-35 %.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.

 

Kompensation til kunstnere og arrangementer

Der er tre kompensationsordninger til kunstnere og arrangører.

 

1. Kunstnere og kulturinstitutioner

Kulturministeriet tilbyder som følge af coronavirus/covid-19 en række kompensationsordninger for arrangører, kunstnere og kulturinstitutioner.

Ordningerne er målrettet kulturaktiviteter, kunstnere og kulturinstitutioner, der er berørt af coronavirus/covid-19.

 

2. Arrangør af større arrangementer i perioden 6. marts 2020 til 31. december 2020

Din virksomhed kan få kompensation for tab, som skyldes, at du har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement som følge af coronavirus/covid-19.

Du kan søge kompensation, hvis:

 • du har oplevet tab i forbindelse med et arrangement, som er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af coronavirus/covid-19
 • din virksomhed er hovedansvarlig for planlægning af arrangementet eller arrangementerne
 • arrangementet skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra den 6. marts til og med den 31. december 2020
 • du havde forventet over 350 samtidige deltagere til arrangementet.

Dit arrangement skal derudover opfylde ét af følgende to kriterier om antallet af dage, som det har været afviklet over: 

 • Arrangementet har været planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt, højst hver anden dag
 • Arrangementet har været planlagt til at finde sted dagligt i en afgrænset periode på op til 28 dages varighed.

Ansøgningsfrister:

Den 28. februar 2021: For aflyste arrangementer fra den 6. marts til den 31. august 2020.
Den 30. april 2021: For aflyste arrangementer fra den 1. september til den 31. december 2020.

 

 

3. Kompensation for weekenden den 26.-27. september 2020

Hvis du i pågældende weekend blev nødt til at kassere varer grundet et privat arrangement, kan du søge om op til kr. 250.000, svarende til kostprisen for råvarer, blomster og dekorationer med kort eller ingen holdbarhed og effekter, specialfremstillet til begivenheden, og som ikke kan anvendes i anden sammenhæng.

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2021.

 

 

Hotline for virksomheder

Har du flere spørgsmål, så kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på

Tlf.: 72 20 00 34

Hotlinen er åben: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / Fredag kl. 9.00-15.00

Har du flere spørgsmål?

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, så kan du se flere informationer på:

Virksomhedsguiden

Du er også velkommen til at sende en mail med dit spørgsmål til SMVdanmark på:

Corona@SMVdanmark.dk