Redskaber til forebyggelse af coronasmitte i din virksomhed

Her kan du finde links til relevante redskaber, du kan bruge til kommunikation om corona i din virksomhed.

Regeringen opfordrer alle private virksomheder til at flest mulige medarbejdere arbejder hjemme, afspadserer, arbejder i skiftehold eller tager ferie for at minimere risikoen for smitte af coronavirus.

SMVdanmark opfordrer alle SMV'er til i videst muligt omfang at følge regeringens opfordring.

Coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker for eksempelvis på en arbejdsplads via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.

For at undgå coronavirus i at sprede sig, er det en god idé at sætte plakater med sundhedsstyrelsens gode råd op forskellige steder i din virksomhed.

Særligt for butikker og virksomheder med offentlig adgang

For at undgå at coronavirus spreder sig, skal alle erhvervsdrivende, som har rådighed over lokaler, hvor offentligheden har adgang, opfylde disse krav:

1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Hvis gulvarealet under 4 m2, kan der tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.

2) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden.

3) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på coronavirus, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.

4) Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

5) Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.

6) Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

På denne hjemmeside kan du hente vejledninger og plakater til din butik

Hjælp med at forebygge smitte i din virksomhed

Husk også den interne kommunikation

Sørg for løbende at informere dine medarbejdere om udviklingen af coronavirus, og hvordan de skal forholde sig. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon til intern kommunikation, som du kan downloade på Virksomhedsguiden.dk

Hotline for virksomheder

Har du flere spørgsmål, så kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på

Tlf.: 72 20 00 34

Hotlinen er åben: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / Fredag kl. 9.00-15.00