Småsagsprocessen: Lettere og billigere at inddrive gæld

En kunde betaler ikke sin faktura på 10.000 kr. Sender du sagen til inkasso? Måske er der en enklere - og billigere - metode.

Ofte dropper håndværksvirksomheder at inddrive mindre beløb i gæld fra kunder. Det er beskeden fra Domstolsstyrelsen, der har gennem en årrække har oplevet et kraftigt fald i brugen af den såkaldte ’småsagsproces’.

Det er dog både nemmere og billigere at inddrive gæld fra kunder via småsagsprocessen, end mange tror.

Hvis en kunde skylder dig fx 10.000-20.000 på en ubetalt faktura, sender du så kunden til inkasso? Eller forsøger du at få pengene hjem via en retssag? Mange vælger helt at droppe sagen og tage tabet, men det er ikke altid den bedste løsning.

”Sager med en værdi under kr. 50.000 kan enten anlægges som en såkaldt ’småsag’ ved den almindelige byret eller køres gennem som en inkassosag ved fogedretten, hvis ikke skyldneren har indsigelser mod kravet. Begge dele kan virksomheden selv gennemføre uden advokat, hvis man ønsker det”, siger chefjurist Peter Andersen fra SMVdanmark.

 

Alt for mange ubetalte fakturaer

Den såkaldte ’småsagsproces’ blev en mulighed for godt ti år siden efter ønske fra bl.a. SMVdanmark – dengang Håndværksrådet. På det tidspunkt var det nemlig uforholdsmæssigt dyrt og besværligt at anlægge en almindelig retssag, fordi der bl.a. er omkostninger til advokat. Og når det drejer som beløb på fx 2-10.000 kr., har det været så dyrt og bøvlet, at mange har valgt at opgive kravet.

”De mindre virksomheder er særligt udsatte for dette problem, og det er en stor belastning for en mindre virksomhed ikke at få penge hjem til tiden. Der er ikke nogen mirakelløsninger på denne problemstilling, men nemmere og billigere er det klart blevet, bl.a. fordi virksomhederne selv kan indbringe en sag for domstolene”, siger Peter Andersen.

 

Kampagne skal øge kendskab til småsagsprocessen

På trods af fordelene ved småsagsprocessen, bruges den stadig sjældnere. Med en kampagne vil Domstolsstyrelsen derfor gøre virksomheder opmærksomme på fordelene ved småsager.

Det koster kun 500 kr. at oprette en småsagsproces, men om man skal vælge at sende et krav direkte til fogedretten ved at udfærdige et betalingspåkrav eller anlægge en sag ved domstolene som en såkaldt småsagsproces afhænger af, om skyldneren har indsigelser imod kravet, eller om den pågældende bare ikke kan eller vil betale. Er der indsigelser, som ikke bare er pjat, så kan fogedretten ikke afgøre sagen.

 

Vil du vide mere?

Henvend dig til en medarbejder i SMVdanmarks afdeling for jura og medlemsrådgivning eller læs mere om småsagsprocessen på Domstolsstyrelsens hjemmeside www.domstol.dk

 

Fakta om småsagsprocessen

Småsagsprocessen er tiltænkt sager, hvor kravet er højst 50.000 kr. Formålet er at gøre det muligt at gå i retten for privatpersoner og mindre erhvervsdrivende uden juridisk indsigt, fordi sagsgangene er forenklet.


Småsager anlægges og behandles - på samme måde som andre civile sager - i domstolenes selvbetjeningsløsning minretssag.dk. Når sagsøgte har afleveret en svarblanket, hjælper retten med forberedelsen af sagen.

Undervejs vil der være færre retsmøder end i almindelige retssager, fordi rettens forberedelse af sagen som hovedregel skal ske på baggrund af skriftligt materiale. Retten hjælper med grundig vejledning og assistance til parter, som ikke repræsenteres af en advokat.   

        
For sager i småsagsprocessen er der en fast lav retsafgift på 500 kr.

Kilde: Domstol.dk