Undersøgelser: Bliv bedre til at bogføre

Bruge du for meget tid på bogføring, eller har du automatiseret dele af den? Deltag i Erhvervsstyrelsens undersøgelse, og få gratis feedback på din virksomheds bogføring.

Kan bogføring gøres enklere og bedre ved øget automatisering?

Erhvervsstyrelsen har igangsat en undersøgelse af kvaliteten og graden af automatisering af de mindre virksomheders bogføring. Undersøgelsen gennemføres af Deloitte. Formålet er at understøtte overvejelser om nye tiltag, der kan gøre det lettere for mindre virksomheder at håndtere de gældende krav til bogføring og regnskabsaflæggelse, fx via automatisering og forenkling.


Hjælp til selvhjælp - deltag i undersøgelsen

Erhvervsstyrelsen søger på den baggrund virksomheder, der vil deltage i undersøgelsen. Deltagerne vil få besøg af en revisor fra Deloitte, der gennemgår virksomhedens registreringspraksis. Besøget starter med et kort interview på 45 minutter til en 1 time om virksomhedens arbejdsgange i forbindelse med bogføring. Herefter har revisoren behov for at få adgang til virksomhedens registreringer med tilhørende bilag, som revisoren på egen hånd vil gennemgå.

 

Undervejs i dette er der behov for, at der sidder en fra virksomheden i nærheden, der kan besvare spørgsmål, men vedkommende vil kunne lave andre ting imens. Når undersøgelsen er gennemført vil revisoren give en kort tilbagemelding på virksomhedens bogføring, herunder eventuelle konkrete tips til at lave en mere korrekt bogføring.


Alle deltagere er anonyme i den endelige afrapportering

Samlet set tager besøget en dag, hvor virksomheden det meste af tiden kun behøver en repræsentant til at besvare eventuelle spørgsmål undervejs. Alle deltagende virksomheder medvirker anonymt i den endelige afrapportering.

 

Virksomhederne selv er bedst til at forklare praksis

”For at få succes med at automatisere indberetninger til det offentlige, kræver det et grundigt forarbejde. Ellers risikerer vi at skuffe en masse virksomheder, der har forventninger om at slippe af med noget af det administrative bøvl”.

 

”Virksomhederne er de bedste til at selv at forklare og vise, hvordan arbejdsgangene fungerer i forhold til at bogføre og indberette tal til det offentlige”, siger Lars Magnus Christensen, cheføkonom i SMVdanmark.

 

Ønsker du at deltage i undersøgelsen?

Kontakt cheføkonom Lars Magnus Christensen på 32 63 03 07 eller på christensen@SMVdanmark.dk