EU-lovgivning påvirker danske SMV'er

Meget af den lovgivning som påvirker danske virksomheder vedtages i Bruxelles. I EU vedtages regler, krav og standarder, der skal efterleves, om alt fra bæredygtighed til produktkrav. Men hvad betyder det for danske SMV’er? Det har SMVdanmark og styregruppen i SMVindustri talt med den konservative europaparlamentariker Pernille Weiss om.

Der er potentielt masser af ny lovgivning på vej fra EU, som vil have betydning for de danske virksomheder. Det handler blandt andet om

  • Krav til energieffektivitet og til at lave energirapporter
  • Registrering af løn og offentlighed omkring løn i virksomheden
  • Ny rapportering om bæredygtighed og samfundsansvar.

Og det er bare nogle af de politiske emner, som politikerne i EU-parlamentet arbejder med lige nu, som på sigt kan få betydning for de danske industrivirksomheder. Europas virksomheder reguleres i højere og højere grad af EU’s politikere. Den nye lovgivning kommer ofte med de bedste intentioner, men resultatet kan desværre være mere bureaukrati og papirarbejde for virksomhederne. 

På et online-møde den 10. maj drøftede SMVdanmark de aktuelle EU-sager med Pernille Weiss, EU-parlamentsmedlem for De Konservative. I SMVdanmark er der bekymring for, at man I EU vælger løsninger, som er bureaukratiske og rammer unødvendigt mange virksomheder. Den bekymring deler Pernille Weiss. 

 “Vi er nødt til at spørge os selv om, hvad det er, der driver virksomhedsejere. Hvad skaber incitament til at drive en virksomhed?”, siger Pernille Weiss med en konstatering om, at de små og mellemstore virksomheder rygraden i vores økonomi. SMV’erne skaber nemlig grobund for samfundets væld af velfærdsydelser. 

Fra SMVdanmark lyder opfordringen til EU-politikerne, at man vælger enkle løsningsmodeller, der ikke rammer flere virksomheder end nødvendigt, og at man samlet set ikke pålægger erhvervslivet yderligere byrder. 

"Man kan ikke rapportere sig ud af alle udfordringer. Resultatet af den tankegang er, at SMV’erne rammes hårdt på både effektivitet, konkurrenceevne og bundlinje. Eksempelvis når virksomheder skal bæredygtighedsrapportere. Det er tilsyneladende en gratis omgang. Men for en lille virksomhed kan øgede administrative udgifter på baggrund af mere bureaukrati være forskellen på, om der er sorte eller røde tal på bundlinjen. Derfor skal de reelle administrative byrder indregnes i omkostninger, når der regnes på effekten af ny EU-lovgivning" siger Kasper Munk Rasmussen, ansvarlig for SMVindustri under SMVdanmark. 

 De stigende energipriser er blandt det, der får de små og mellemstore virksomhedsejere til at ligge søvnløse om natten. Til spørgsmålet om de stigende energipriser svarer Pernille Weiss, at hun håber, der skabes en reel uafhængig energiunion: “Energipolitik skal ikke blive ved med at være sikkerhedspolitik. Vi skal samarbejde med lande, når det giver mening. Det kunne fx være at købe brint fra Nordafrika.” 

SMVdanmark vil i den kommende tid samarbejde med Pernille Weiss omkring at sikre, at den europæiske lovgivning ikke overimplementeres, således at danske virksomheder skal efterleve strengere krav end dem i vores nabolande – og at det bliver dyrere og sværere at drive virksomhed i Danmark, end det er for konkurrerende virksomheder.  Desden er der fokus på at undgå nyt bureaukrati og at bruge EU til at sikre en god energiforsyning til en rimelig pris for de europæiske SMV'er.