Godt nyt: Tættere bånd til udlandsdanskere

En task force er kommet med syv anbefalinger til at styrke forholdet til danskere bosiddende uden for landets grænser. Det kan betyde flere danske arbejdspladser og bedre eksportmuligheder.

SMVdanmark er særdeles godt tilfreds med de syv anbefalinger, som Task Forcen om udlandsdanskere netop er kommet med.

”Det er tid til at samle Danmark på tværs af grænserne. På høje tid endda. Andre små lande, som Irland og New Zealand, har for længst indset, at deres medborgere i udlandet er guld værd for deres samfund. Nu gør vi dem forhåbentlig kunsten efter, hvis de relativt små midler, der skal til, kan fremskaffes,” siger SMVdanmarks internationaliseringschef, Jens Kvorning.

Ifølge mediet Policywatch vurderes det, at finansieringen af arbejdet med at føre de syv anbefalinger ud i livet kommer til at koste mellem 5 og 7 mio. kr. om året. Statsministeren er åben over for at være med til at finansiere initiativet.

 

Kommer SMV’erne til gode

Task forcen, der har udarbejdet de syv anbefalinger, har bestået af en bred kreds fra erhvervslivet, bl.a. SMVdanmark, samt universiteter og organisationer med Carlsbergs formand Flemming Besenbacher i spidsen. Formålet med indsatsen er at knytte tættere bånd til de 250.000 danskere, der vurderes at bo uden for Danmark.

”Det vil være med til at styrke dansk eksport og rekrutteringen af udenlandske medarbejdere. En undersøgelse har vist, at 80 pct. af dem meget gerne står til rådighed, hvis de kan være til nytte for deres fædreland. Det, der mangler overblik over, er, hvem der er hvem, samt gode rammer for at etablere mange flere kontakter mellem danskere, hjemme og ude,” siger Jens Kvorning og fortsætter:

”Flemming Besenbacher har desuden understreget, at det nye initiativ skal komme de små og mellemstore virksomheder til gode. Det fokus sætter vi meget stor pris på, og SMVdanmark vil fortsætte med at bakke det nye initiativ op, så SMV’erne bliver klar over perspektiverne og mulighederne”.

SMVdanmark har arrangeret mange delegationer og fremstød for SMV'er til lande, hvor den danske diaspora har været guld værd for at skabe de bedste kontakter til det lokale erhvervsliv, myndigheder m.v.

De syv anbefalinger

Etablere en ny forening – Diaspora Denmark – med ansvar for at effektuere Danmarks diaspora-indsats (Diaspora er et begreb, der bliver brugt om folk eller befolkningsgrupper, der lever spredt udenfor hjemlandet, red.)
Etablere en digital platform til at understøtte Danmarks diaspora-indsats
Klæde den danske diaspora på til at formidle fortællingen om det moderne Danmark internationalt
Engagere den danske diaspora til at øge talenttiltrækning til Danmark
Hjælpe danske virksomheder med at få adgang til diasporaens viden og netværk, som kan øge deres vækst, internationalisering og eksportpotentiale
Afsætte nye ressourcer til aktiviteter hos de danske repræsentationer og organisationer, der kan understøtte og styrke diaspora-indsatsen lokalt.
Mindske barrierer som danske medborgere i udlandet oplever i tilknytningen til Danmark.

Vil du vide mere

Lars Løkke vil kaste penge efter 250.000 udlandsdanskere

 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte SMVdanmarks internationaliseringschef Jens Kvorning på kvorning@SMVdanmark.dk eller på tlf.: 30 59 06 86.